НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України.-2014.-№7

Селекція

SNP-генотипування та алельний стан ранньостиглих інбредних ліній кукурудзи
Т.М. Сатарова, В.Ю. Черчель, О.Є. Абраімова, В.В. Борисова, Ю.А. Гончаров, О.М. Старостіна
Анотація
PDF

32-36

Кластерний аналіз рекомбінантних ліній кукурудзи цукрової за сукупністю селекційних ознак
О.Є. Клімова
Анотація
PDF

56-62

Морфобіологічні особливості кількісних ознак сортів пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження в умовах східної частини Лісостепу України
М.Р. Козаченко, О.О. Четверик
Анотація
PDF

94-96

Вплив ґрунтового гербіциду на повноту сходів самозапилених ліній кукурудзи
С.С. Кравець
Анотація
PDF

151-153

Насінництво

Формування якості насіння кукурудзи в умовах типового кукурудзообробного заводу
М.Я. Кирпа, М.О. Стюрко, Л.М. Бондарь
Анотація
PDF

36-40

Рослинництво

Якість зерна різних сортів пшениці озимої залежно відагротехнологічних заходів вирощування в умовах північного Степу
А.В. Черенков, В.И. Козечко
Анотація
PDF

3-9

Вплив строків сівби на урожайність та розвиток хвороб пшениці озимої в умовах північного Степу
М. М. Солодушко, М. П. Явдощенко, О. Л. Романенко
Анотація
PDF

9-14

Агротехнічні заходи поліпшення агроценозу соняшнику в Степу
Ю.І. Ткалич, І.Д. Ткалич, О.В. Бочевар, А.В. Кохан
Анотація
PDF

22-27

Агробіологічні особливості підвищення продуктивності вівса та ячменю ярого в північному Степу України
А.Д. Гирка
Анотація
PDF

40-45

Урожайність кукурудзи на силос залежно від рівня мінерального живлення в умовах центрального Лісостепу України
М.Б. Грабовський
Анотація
PDF

49-53

Резистентність рослин гібрида кукурудзи розлусної Гостинець до фітотоксичної дії гербіцидів
О.П. Якунін, О.В. Заверталюк, В.Ф. Заверталюк
Анотація
PDF

53-56

Вплив строків сівби на врожайність та вологість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості
С.В. Краснєнков, М.І. Дудка, С.В. Березовський, С.С. Носов
Анотація
PDF

62-66

Формування біометричних показників рослин та врожайність зерна пшениці твердої ярої залежно від впливу норми висіву насіння і способу сівби
А.О. Рожков
Анотація
PDF

97-102

Післядія гербіцидів на гваякол-залежну пероксидазну систему паростків кукурудзи
Ю.І. Ткаліч, В.Л. Матюха, Л.В. Богуславська
Анотація
PDF

75-80

Кормова продуктивність ранніх ярих агрофітоценозів залежно від видового складу при вирощуванні на зелений корм в північному Степу
М.І. Дудка
Анотація
PDF

84-89

Продуктивність гороху залежно від сортових особливостей в умовах Степу
Г.І. Сухова
Анотація
PDF

89-94

Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої за осіннього підживлення у східній частині Лісостепу України
С.І. Попов, С.В. Авраменко, О.С. Курилов
Анотація
PDF

103-107

Ефективність водоспоживання ячменю озимого залежно від строків сівби і норм висіву насіння
Р.В. Бенда
Анотація
PDF

111-116

Особливості формування маси зерна ячменю ярого плівчастого та голозерного в північному Степу України
А.Д. Гирка, В.А. Іщенко, О.Г. Андрейченко
Анотація
PDF

126-133

Вплив агротехнічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої по стерньовому попереднику
О.И. Желязков
Анотація
PDF

133-139

Особливості формування продуктивності вівса голозерного залежно від норм, способів та строків внесення мінеральних добрив після різних попередників
І.О. Кулик
Анотація
PDF

139-142

Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від попередників і строків сівби
Ю.М. Прядко
Анотація
PDF

143-147

Фотосинтетична діяльність рослин різних сортів пшениці озимої залежно від рівня мінерального живлення в умовах північного Степу
Н.С. Пальчук
Анотація
PDF

147-151

Землеробство

Ефективність агротехнологічних заходів підвищення зернової продуктивності пшениці озимої в північному Степу України
С.А. Хорішко, О.М. Козельський
Анотація
PDF

14-18

Обробіток ґрунту під ячмінь ярий в умовах північного Степу України
О.І. Цилюрик, В.П. Шапка
Анотація
PDF

19-22

Агрохімічна еволюція чорноземів
С.М. Крамарьов, С.В. Красненков, С.Ф. Артеменко
Анотація
PDF

67-71

Агротехнологічні та економічні особливості вирощування ячменю озимого після сої в сівозмінах короткої ротації залежно від мінерального живлення
С.Ф. Артеменко, В.С. Рибка, О.В. Ковтун
Анотація
PDF

80-83

Продуктивність кукурудзи на зерно в паровій ланці сівозмін залежно від обробітку та удобрення ґрунту
Є.М. Лебідь, Л.М. Десятник, Ф.А. Льоринець, І.Є. Федоренко, І.М. Ліб
Анотація
PDF

108-111

Обробіток ґрунту та строки сівби залежно від попередника як чинники адаптивності кукурудзи розлусної до умов недостатнього зволоження
І.М. Семеняка, О.І. Семеняка
Анотація
PDF

120-126

Агрохімія

Вміст хімічних елементів в рослинах кукурудзи та оцінка мінерального живлення
В.І. Чабан, С.П. Клявзо, О.Ю. Подобед
Анотація
PDF

27-32

Захист рослин

Завчасна обробка насіння ячменю ярого біопрепаратом мікосан-Н
О.А. Горщар, Т.М. Педаш, В.І. Горщар
Анотація
PDF

45-49

Застосування сумішей препаратів для обробки зернопродукції з метою захисту від найбільш поширених шкідників
О.А. Горщар, Г.А. Токарчук, В.І. Горщар
Анотація
PDF

71-75

Видовий склад та динаміка щільності комах ряду жорсткокрилих у посівах зернових культур
Н.І. Пинчук, Т.В. Гирка
Анотація
PDF

116-120