НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України.-2015.-№8

Селекція

Селекція зернобобових: результати і перспективи
А.І. Клиша, О.О. Кулініч, З.В. Корж
Анотація
PDF

27-32

Селекційно-генетична оцінка генотипів кукурудзи в напрямку підвищення конкурентної здатності рослин в загущених агроценозах
Г.Л. Філіпов, В.Ю. Черчель, Л.О. Максимова
Анотація
PDF

38-44

Морфобіологічна характеристика ліній кукурудзи змішаної плазми в умовах Степу України
В.Ю. Черчель, О.Л. Гайдаш, М.М. Таганцова
Анотація
PDF

99-104

Нові лінії-відновлювачі м-типу цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи
Є.І. Бєліков, Т.Г. Купріченкова
Анотація
PDF

108-112

Насінництво

Етапи розвитку та наукові здобутки в галузі післязбиральної обробки і зберігання насіння кукурудзи
М.Я. Кирпа, С.О. Скотар, Ю.С. Базилєва, М.О. Стюрко
Анотація
PDF

16-21

Вплив способів і режимів сепарування на посівні та врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи
М.Я. Кирпа, С.О. Скотар, О.А. Рослик
Анотація
PDF

78-81

Рослинництво

Агротехнологічні аспекти підвищення ефективності виробництва зерна пшениці озимої в північному Степу України
А.В. Черенков, В.О. Компанієць, Н.С. Пальчук, Ю.М. Прядко
Анотація
PDF

32-38

Результати дослідження кореневих систем пшениці озимої, кукурудзи, соняшнику і гречки в Степу України
Ю.І. Ткаліч, І.Д. Ткаліч
Анотація
PDF

56-65

Фотосинтетична діяльність рослин пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північного Степу України
А.В. Черенков, О.І. Желязков, С.А. Хорішко, О.М. Козельський
Анотація
PDF

73-77

Реакція гібридів кукурудзи на густоту стояння рослин у північній підзоні Степу України
С.В. Краснєнков, М.І. Дудка, В.І. Чабан, С.С. Носов, С.В. Березовський
Анотація
PDF

81-86

Продуктивність озимих зернових колосових культур залежно від попередників та строків сівби в зоні Степу
М.М. Солодушко
Анотація
PDF

91-94

Ефективність гербіцидів у посівах нуту
І.Д. Ткалич, О.В. Бочевар
Анотація
PDF

91-94

Вплив строків сівби, норм висіву насіння та мінерального живлення на продуктивність пшениці ярої
А.Д. Гирка
Анотація
PDF

94-98

Агротехнічні заходи стабілізації зернової продуктивності пшениці ярої в північному Степу України
А.Д. Гирка, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Ільєнко, О.В. Бочевар, І.О. Кулик
Анотація
PDF

121-126

Кормова продуктивність сумісних агрофітоценозів жита озимого з тифоном залежно від норми висіву, способу сівби та співвідношення компонентів
М.І. Дудка
Анотація
PDF

127-133

Консалтингова підтримка агроформувань та сільського населення Дніпропетровської області в освоєнні технологій і методів прибуткового господарювання
Р.В. Бенда, А.С. Бондаренко x, Ю.В. Прядко, І.Є. Федоренко
Анотація
PDF

133-137

Вирощування кукурудзи на зерно в беззмінному посіві та сівозміні
В.В. Гангур, А.В. Кохан, О.І. Лень, А.О. Семяшкіна
Анотація
PDF

138-140

Вплив біопрепаратів на врожайність сумісних посівів проса і гречки
О.В. Кващук, О.Д. Пастух
Анотація
PDF

141-144

Врожайність та якість зерна вівса голозерного та плівчастого в північному Степу України
А.Д. Гирка, І.О. Кулик, В.І. Чабан
Анотація
PDF

144-146

Оптимізація строків збирання врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості
С.В. Краснєнков, М.І. Дудка, В.В. Ісаєнков, Н.І. Пінчук, С.В. Березовський, С.С. Носов
Анотація
PDF

147-151

Особливості наливу зерна пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування та гідротермічних умов
А.І. Желязков
Анотація
PDF

151-158

Вплив строків сівби на продуктивність сортів пшениці озимої різних селекційних центрів України
О.О. Вінюков
Анотація
PDF

158-162

Землеробство

Фосфатний режим чорноземних грунтів в північному Степу України
С.М. Крамарьов, С.Ф. Артеменко, В.В. Ісаєнков
Анотація
PDF

44-56

Продуктивність короткоротаційної сівозміни залежно від системи обробітку ґрунту на фоні суцільного мульчування післяжнивними рештками
О.І. Цилюрик, В.М. Судак, В.П. Шапка
Анотація
PDF

66-72

Ефективність мінімального обробітку ґрунту і удобрення при вирощуванні пшениці озимої по чистому пару
В.Н. Судак
Анотація
PDF

117-120

Агрохімія

Надходження мікроелементів у ґрунт з побічною продукцією сільськогосподарських культур у сівозмінах зони Степу
В.І. Чабан, О.Ю. Подобед
Анотація
PDF

112-117

Захист рослин

Мікофлора насіння пшениці озимої як джерело інфекції кореневих гнилей в умовах північного Степу
О.Ф. Горщар, Т.М. Педаш
Анотація
PDF

105-108

Фізіологія

Дослідження з фізіології та біотехнології в Інституті сільського господарства степової зони НААН України
Т.М. Сатарова, Г.Л. Філіпов, О.Є. Абраімова
Анотація
PDF

22-27