НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України.-2016.-№10

Селекція

Оцінка нового скоростиглого вихідного матеріалу кукурудзи за ознакою «збиральна вологість зерна»
Б.В. Дзюбецький, В.Ю. Черчель, О.Л. Гайдаш
Анотація
PDF

10-15

Показники продуктивності сочевиці та її селекція
А.І. Клиша, О.О. Кулініч, З.В. Корж
Анотація
PDF

31-36

Приживаність у ґрунті в умовах штучного клімату рослин-регенерантів кукурудзи, отриманих in vitro
К.В. Деркач, О.Є. Абрашмова, Т.М. Сатарова
Анотація
PDF

36-40

Створення самозапилених ліній кукурудзи (Zea mays l.) комбінованим методом
Б.В. Дзюбецький, М.М. Федько, Н.А. Боденко
Анотація
PDF

53-59

Методи та специфіка селекції стерильних аналогів ліній кукурудзи
Л.А. Ильченко
Анотація
PDF

91-97

Селекція нових жаростійких ліній кукурудзи гетерозисної групи Ланкастер
Т.М. Сатарова, Г.Л. Філіпов, Є.І. Бєліков, Т.Г.Куприченкова
Анотація
PDF

114-118

Результати і перспективи впровадження інноваційних розробок селекції кукурудзи
А.С. Бондаренко, Р.В. Бенда, О.В. Бондаренко, І.Є. Федоренко
Анотація
PDF

124-129

Насінництво

Еколого-економічне обґрунтування територіального розміщення виробництва зерна: методичні аспекти
В.О. Компанієць
Анотація
PDF

102-109

Основні пріоритети раціонального розвитку виробництва зерна кукурудзи на Дніпропетровщині
М.С. Шевченко, В.С. Рибка, Н.О. Ляшенко
Анотація
PDF

118-124

Рослинництво

Стратегія виробництва зерна: методи, ресурси і перспективи
А.В. Черенков, М.С. Шевченко
Анотація
PDF

5-9

Сучасний стан ринку українського зерна
А.Д. Гирка
Анотація
PDF

15-18

Методологія визначення якості насіння зернових культур
М.Я. Кирпа
Анотація
PDF

20-25

Ефективність комплексного застосування макро- і мікродобрив у технології вирощування кукурудзи на зерно
С.В. Краснєнков, М.І. Дудка, О.М. Шевченко, С.С. Носов, С.В. Березовський
Анотація
PDF

45-49

Ефективність протруйників проти твердої сажки та кореневих гнилей пшениці озимої
М.П. Явдощенко
Анотація
PDF

49-52

Шляхи комерціалізації наукових розробок
Р.В. Бенда, А.С. Бондаренко, Ю.М. Прядко, І.Є. Федоренко
Анотація
PDF

65-68

Ефективність рістрегулюючих речовин та мікродобрив при вирощуванні пшениці озимої в зоні північного Степу
М.М. Солодушко
Анотація
PDF

73-78

Продуктивність та економічна ефективність вирощування кукурудзи в короткоротаційних сівозмінах у північному Степу
С.Ф. Артеменко, О.В. Ковтун
Анотація
PDF

85-91

Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів ячменю озимого та ярого в північному Степу України
А.Д. Гирка, В.А. Іщенко, Т.В. Гирка, Ю.М. Носенко, Е.І. Мамєдова
Анотація
PDF

110-114

Формування зернової продуктивності вівса голозерного в північному Степу України
І.О. Кулик
Анотація
PDF

133-137

Землеробство

Забур’яненість ячменю ярого залежно від обробітку ґрунту та удобрення в сівозмінах короткої ротації
О.І. Цилюрик, В.П. Шапка
Анотація
PDF

25-31

Вплив систем основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів пшениці озимої в короткоротаційних сівозмінах південного Степу України
Н.П. Коваленко, К.Т.Б. Аль-Джанабі
Анотація
PDF

69-72

Агрохімія

Діагностування мікроелементного стану системи
В.І. Чабан, С.П. Клявзо, О.Ю. Подобед
Анотація
PDF

60-65

Вплив добрив на вміст важких металів у ґрунті та їх накопичення рослинами ячменю ярого
О.О. Вінюков, Л.І. Коноваленко, О.Б. Бондарева
Анотація
PDF

129-133

Захист рослин

Інновації із захисту зернових культур
М.В. Круть
Анотація
PDF

78-84

Виявлення шкідливих організмів у запасах зерна та визначення максимальної кратності їх обробок препаратами широкого використання
О.А. Горщар, Т.М. Педаш
Анотація
PDF

97-101