НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2021.-Том 5.-№ 2

Селекція

Випробування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах південно-західної частини Лісостепу України.
Я. Д. Заплітний, Г. В. Козак, І. С. Микуляк, М. І. Лінська, Т. Я. Карп, Н. А. Боденко
Анотація
PDF

209-217

Добір генотипів горошку посівного (ярого), стійких до абіотичних факторів довкілля в агроценозах з різними підтримуючими культурами
С. Д. Орлов, А. О . Гагін, С. В. Синьогуб, С. М. Бровко
Анотація
PDF

218-225

Шляховий аналіз взаємозв’язків продуктивності та її компонентних ознак ліній кукурудзи
С. Г. Понуренко, В. П. Коломацька, Л. М. Чернобай
Анотація
PDF

226-232

Методичні особливості визначення вмісту цукрів в селекції цукрової кукурудзи
Т. М. Сатарова, К. В. Денисюк, О. Є. Клімова
Анотація
PDF

233-243

Насінництво

Техніко-технологічні показники в управлінні процесами збирання та післязбиральної обробки насіння гібридів кукурудзи
М. Я. Кирпа, Т. М. Лук'яненко
Анотація
PDF

244-251

Вплив обробки насіння протруйниками і мікродобривом на посівні якості та врожайність пшениці ярої
А. А. Сіроштан, О. А. Заїма, В. П. Кавунець, С. Ф. Лісковський
Анотація
PDF

252-257

Показники якості насіння гібридів кукурудзи за тривалого зберігання
М. Я. Кирпа, Н. С. Філіпкова
Анотація
PDF

258–266

Рослинництво

Прогноз урожайності соняшника з використанням моделей тимчасових рядів ARIMA
С. П. Клявзо, В. І. Чабан., О. Ю. Подобед, С. А. Черних
Анотація
PDF

267–274

Поліпшення якості зерна пшениці озимої в зоні впливу ТЕС
О. О. Вінюков, Л. І. Коноваленко, О. Б. Бондарева
Анотація
PDF

275–281

Витрачання води різновіковими рослинами пшениці озимої в посушливих умовах Степу
О. Л. Романенко, І. С. Кущ, А. В. Агафонова, Ю. О. Тенюх, М. М. Солодушко, Н. М. Усова
Анотація
PDF

282-294

Урожайність еспарцету (Onobrychis arenaria L). піщаного в умовах правобережного Степу України
О. М. Григор’єва, Т. М. Алмаєва, Н. Л. Умрихін
Анотація
PDF

295–301

Вплив густоти та способу сівби сорго зернового на формування асиміляційної поверхні та зернової продуктивності рослин
А. Д. Гирка, Я. В. Алєксєєв, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Бочевар
Анотація
PDF

302–309

Виробництво зерна гороху в зоні Степу України та підвищення його ефективності шляхом застосування біологічних препаратів
С. М. Лемішко, А. О. Кулик
Анотація
PDF

310–320

Економічна ефективність азотних підживлень за вирощування пшениці озимої в північному Степу України
О. М. Друмова, І. І. Гасанова, А. О. Кулик
Анотація
PDF

321–328

Ефективність використання азотних добрив у прикореневому підживленні кукурудзи
В. Г. Молдован, Ж. А. Молдован
Анотація
PDF

329–335

Вирощування енергетичної верби в умовах західного Полісся
Ю. С. Фурманець, М. Г. Фурманець
Анотація
PDF

336–342

Продуктивність ячменю ярого в короткоротаційній сівозміні лівобережного Лісостепу залежно від системи удобрення
І. В. Мартинюк, П. І. Бойко, Я. С. Цимбал
Анотація
PDF

343–348

Вплив непарових попередників на врожайність жита озимого (Secale cereale L.) в умовах Північного Степу України
Ю. В. Безсусідня
Анотація
PDF

349–355

Землеробство

Технічна ефективність бакових сумішей гербіцидів у посівах соняшнику в умовах північного Степу України
Ю. І. Ткаліч, О. І. Цилюрик, В. І. Козечко, С. М. Шевченко, Н. В. Гончар, Ю. Н. Рудаков
Анотація
PDF

356–367

Вплив систем обробітку грунту та удобрення із використанням побічної продукції на продуктивність пшениці озимої в Західному Поліссі України
М. Г. Фурманець, Ю. С. Фурманець
Анотація
PDF

368–373

Ефективність дії біодеструктора на розкладення післяжнивних решток рису в технології вирощування сої (Glicine max (L)
В. В. Дудченко, О. Є. Марковська, О. В. Сидякіна
Анотація
PDF

374–382

Захист рослин

Хiмiчний захист пшениці м’якої озимої від кореневих гнилей
Н. В. Кузьменко, С. В. Авраменко, О. М. Глубокий
Анотація
PDF

383–389

Економіка

Агроекономічне обгрунтування виробництва кукурудзи та сої в кулісно-смугових посівах
С. Ф. Артеменко, О. В. Ковтун
Анотація
PDF

390–396

Вітаємо ювілярів

Відповідальність за наукові результати – запорука успіху у вирішенні нагальних питань сільського господарства
М. М. Солодушко, Л. О. Клименко
Анотація
PDF

397-400

Сумлінна праця і її результати
Л. М. Скрипник, О. Ю. Подобед, С. П. Клявзо
Анотація
PDF

401-402

Успіх – це вміння рухатись до мети, не втрачаючи ентузіазму
І. І. Гасанова, С. С. Ярошенко, О. М. Друмова
Анотація
PDF

403–405

До 85-річчя з дня народження Пабата Івана Андрійовича
Л. М. Десятник, Л. М. Білоконь
Анотація
PDF

406-407

До 90-річчя з дня народження Павла Павловича Диги
Е. М. Федоренко, Л. М. Білоконь
Анотація
PDF

408-409

До 110-річчя з дня народження Годуляна Івана Степановича
М. С. Шевченко, Л. М. Білоконь
Анотація
PDF

410-411

150 років видатному вченому-селекціонеру, організатору дослідної справи Віктору Вікторовичу Таланову
Н. А. Боденко, Л. М. Білоконь
Анотація
PDF

412-415