НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2019.-Том 3.-№ 1

Селекція

Походження та агробіологічна характеристика сорту пшениці м’якої озимої Артаплот
І.П. Діордієва, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол
Анотація
PDF

7-12

Характеристика нового сорту чини посівної Іволга
А.І. Клиша, К.Ф. Кандаурова, О.О. Кулініч, І.О. Кобос
Анотація
PDF

13-17

Селекційна цінність ліній і сортозразків вівса посівного (AVENA SATIVA L.)
Л.П. Нечепоренко, С.Д. Орлов
Анотація
PDF

18-25

З'ясування залежності між способами термічної обробки зерна кукурудзи цукрової і його кольором
А.О. Псьолова
Анотація
PDF

26-30

Насінництво

Вплив максимальної і мінімальної дози гербіциду харнес на схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи
А. В. Алдошин, С.С. Кравець, Л.М. Свініцький
Анотація
PDF

31-36

Рослинництво

Системні фактори регулювання зернової продуктивності кукурудзи в різноротаційних сівозмінах степової зони
Л.М. Десятник, М.С. Шевченко, Н.В. Швець, А.А. Хижняк
Анотація
PDF

37-44

Ефективність вирощування пшениці твердої озимої сорту Континент в умовах північного Степу України
Т.В. Мельник, І.І. Ярчук, С.В. Маслійов
Анотація
PDF

45-51

Вирощування амаранту волотистого (Аmaranthus paniculatus) в умовах північного Степу України
М.І. Дудка
Анотація
PDF

52-61

Ефективність вирощування пшениці озимої залежно від системи обробітку ґрунту та сівби
А.Д. Гирка, О.О. Винюклв, Т.В. Гирка, О.І. Бокун, А.О. Кулик
Анотація
PDF

61-67

Особливості вирощування гречки в післяукісних посівах
І. Д. Ткаліч, Ю. І. Ткаліч, О. В. Бочевар, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко
Анотація
PDF

68-76

Вплив підживлення азотом на урожайність і якість зерна пшениці м'якої озимої в північному Степу України
І. І. Гасанова, М. В. Єрашова, О. О. Педаш
Анотація
PDF

77-82

Землеробство

Техногенний рівень землеробства і асоціативна мінливість бур'янів в агроценозах
М. С. Шевченко, С. М. Шевченко, К. А. Деревенець-Шевченко, Н. В. Швець
Анотація
PDF

83-92

Вплив систем основного обробітку грунту на ступінь пошкодження шкідниками та ураженість хворобами зернових культур
О. І. Цилюрик
Анотація
PDF

93-101

Структурно-агрегатний склад грунту залежно від способу обробітку в умовах північного Степу України
Е. Б. Медведєв
Анотація
PDF

102-109

Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення на урожайність парової пшениці озимої в північному Степу України
О. І. Цилюрик
Анотація
PDF

110-119

Захист рослин

Вплив пестицидів різного призначення на оздоровлення посівів пшениці озимої в умовах північного Степу УКраїни
М. П. Явдощенко, Т. М. Педаш, В. М. Судак, Т. В. Гирка
Анотація
PDF

120-126

Економіка

Економічна та біоенергетична ефективність застосування різних препаратів та регуляторів росту при вирощуванні сої в умовах північного Степу України
С. Ф. Артеменко, О. В. Ковтун
Анотація
PDF

191-198