НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2022.-Том 6.-№ 1

Селекція

Визначення оптимальної гетерозисної моделі середньостиглих гібридів кукурудзи в умовах північного Степу
Ю. Ю. Купар, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. С. Ольховик
Анотація
PDF

5-14

Створення високоврожайних сортів пшениці м’якої озимої в умовах південно-східного Степу України
Р. С. Вискуб, Г. А. Чугрій, О. Б. Бондарева
Анотація
PDF

15-23

Визначення тривалості вегетаційного періоду ліній розлусної кукурудзи (Zea Mays l. everta Sturt.) за класифікацією ФАО
Д. С. Купріченков
Анотація
PDF

24-30

Перспективні гібриди сорго для виробництва твердого палива
М. Г. Носов, О. В. Яланський
Анотація
PDF

31-35

Вплив пшенично-житніх транслокацій на урожайність та елементи продуктивності рослин пшениці м’якої озимої на Півдні України
М. А. Литвиненко, Є. А. Голуб, Я. С. Фанін
Анотація
PDF

36-47

Особливості реакції потенціалу продуктивності гібрибів жита озимого (Secale cereale l.) на агрокліматичні умови центрального Лісостепу України
З. О. Мазур
Анотація
PDF

48-56

Насінництво

Способи післязбиральної обробки гібридів кукурудзи та їх вплив на якість насіння при тривалому зберіганні
М. Я. Кирпа, Н. С. Філіпкова
Анотація
PDF

57-63

Економічна ефективність двостадійного способу сепарування насіння гібридів кукурудзи
Д. В. Ковальов, Е. М. Федоренко
Анотація
PDF

64-68

Рослинництво

Вплив регуляторів росту на ріст і розвиток рослин соняшнику в північному Степу України
О. І. Цилюрик, М. Ю. Румбах, О. О. Іжболдін, О. В. Бондаренко, Н. Л. Ноздріна, Я. В. Остапчук
Анотація
PDF

69-81

Вплив погодних умов та сортових особливостей на формування елементів структури врожаю пшениці м’якої озимої в північному Степу
І. І. Гасанова, Н. Л. Ноздріна, М. В. Єрашова, О. О. Педаш
Анотація
PDF

82-90

Вплив органо-мінеральних добрив на врожайність пшениці озимої після непарових попередників в умовах зони Степу
М. М. Солодушко
Анотація
PDF

91-99

Енергетична ефективність вирощування гібридів кукурудзи для виробництва біогазу за використання макро- і мікродобрив
М. Б. Грабовський, К. В. Павліченко, Л. А. Козак, Л. М. Качан
Анотація
PDF

100-107

Ефективність біологічно-активних препаратів як елемента екологізації вирощування сої
О. С. Власюк,  Л. С. Квасніцька
Анотація
PDF

108-115

Вплив системи удобрення на продуктивність тритикале озимого (Тriticosecale witt.) в умовах осушуваного дерново-підзолистого ґрунту Полісся
О. І. Савчук, А. О. Мельничук, О. В. Дребот
Анотація
PDF

116-123

Еколого-економічна та біоенергетична оцінка технологій вирощування пшениці озимої після бобових багаторічних трав
О. П. Ткачук
Анотація
PDF

124-132

Особливості формування зернової продуктивності жита озимого (Secale cereal L.) залежно від азотних підживлень
Ю. В. Безсусідня
Анотація
PDF

133-139

Особливості росту і розвитку рослин пшениці озимої залежно від сорту, строку сівби та попередника в північному Степу України
Я. В. Астахова
Анотація
PDF

140-147

Економічна ефективність виробництва зерна кукурудзи за різних агротехнічних заходів вирощування
І. С. Волощук, О. П. Волощук, В. В. Глива, М.О. Пащак
Анотація
PDF

148-159

Землеробство

Інтенсивність емісії СО2 дерново-підзолистого грунту залежно від удобрення та вапнування
В. М. Польовий, Г. Ф. Ровна, Л. А. Ященко, Б. В. Гук
Анотація
PDF

160-168

Ефективність коротко ротаційних сівозмін при різних системах удобрення у зоні недостатнього зволоження правобережного Степу України
Ю. В. Мащенко, І. М. Семеняка, М. І. Черячукін, О. М. Григор’єва
Анотація
PDF

169-176

Аналіз застосування інформаційних технологій в органічному сільському господарстві
О. В. Лебідь
Анотація
PDF

177-185

Агрохімія

Формування балансу елементів живлення в посівах сорго зернового (Sorghum Bicolor L.) при різних системах удобрення
В. В. Іваніна, К. Л. Пашинська
Анотація
PDF

186-193

Вітаємо ювілярів

Мудрий учитель і організатор науки
В. Ю. Черчель
Анотація
PDF

194-195

Талант вченого – збереженню рідної землі і підвищенню її продуктивності
М. С. Шевченко
Анотація
PDF

196-197

Вимоги до оформлення статей

Вимоги до оформлення статей
Редакція журналу «Зернові культури»
Анотація
PDF

198-200