НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2022.-Том 6.-№ 2

Селекція

Аналіз результатів вивчення колекції пшениці м’якої озимої за ознакою стійкості до борошнистої роси
Р. С. Вискуб, О. О. Вінюков
Анотація
PDF

5-13

Селекція цукрово-кормових гібридів буряків, придатних для виробництва біопалива
М. О. Корнєєва
Анотація
PDF

14-20

Вплив пшенично-житніх транслокацій на показники якості зерна в процесі селекції пшениці м’якої озимої на Півдні України
М. А. Литвиненко, Є. А. Голуб, Я. С. Фанін
Анотація
PDF

21-29

Генетичні джерела стійкості пшениці м’якої озимої до бурої іржі та їх цінність в ювенільний період розвитку
Є. І. Кірчук, Є. В. Алєксєєнко
Анотація
PDF

30-34

Визначення екологічної пластичності та стабільності жіночих компонентів гібридів кукурудзи
В. Ю. Черчель, А. В. Алдошин, Л. М. Свініцький
Анотація
PDF

35-40

Оцінка вихідного матеріалу кукурудзи цукрової за основними селекційними показниками
О. Л. Гайдаш, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Л. О. Мусатова
Анотація
PDF

41-47

Результати оцінки гібридів кукурудзи на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Південно-Західного Лісостепу України
Л. В. Томаш, І. С. Микуляк, М. І. Лінська, Г. В. Козак
Анотація
PDF

48-56

Research of combining ability of mid-early maize lines
Kalina Tzoneva
Анотація
PDF

57-60

Оцінювання еспарцету (Оnobrychis) в розсаднику вихідного матеріалу за новими критеріями добору на початкових етапах органогенезу
С. Л. Гавриш, О. О. Вінюков, О. Б. Бондарева
Анотація
PDF

61-68

Насінництво

Стан та розвиток техніки і технологій для зберігання зерна в Україні
М. Я. Кирпа
Анотація
PDF

69-76

Рослинництво

Результати вивчення показників продуктивності трилінійних гібридів соняшника та їхніх батьківських форм під впливом погодних умов
Н. М. Кутіщева, Л. І. Шудря, С. І. Одинець, О. В. Безсусідній, В. О. Середа
Анотація
PDF

77-84

Вплив біологічно активних препаратів на азотфіксацію та урожайність сої за різних рівнів мінерального живлення
О. С. Власюк, Л. С. Квасніцька
Анотація
PDF

85-90

Реакція перспективних сортів пшениці озимої за урожайністю на умови вирощування
Р. М. Лось, В. В. Кириленко, О. В. Гуменюк, Н. С. Дубовик
Анотація
PDF

91-99

Вплив азотних добрив і попередників на продуктивність пшениці озимої
В. В. Іваніна, І. М. Коротенко
Анотація
PDF

100-105

Ефективність використання рістрегуляторів і мікродобрив у живленні кукурудзи у Лісостепу Західному
В. Г. Молдован, Ж. А. Молдован
Анотація
PDF

106-114

Формування елементів структури врожаю сої
Л. А. Гарбар, Н. І. Довбаш, Н. В. Кнап, Є. О. Ткаченко
Анотація
PDF

115-121

Ефективність попередників при вирощуванні жита озимого (secale cerealе l.) в умовах Північного Степу України
Ю. В. Безсусідня
Анотація
PDF

122-128

Вплив потепління на гідротермічні показники та перезимівлю озимих зернових в умовах Присивашшя
І. В. Костиря, М. А. Остапенко, М. К. Бондаренко
Анотація
PDF

129-134

Ресурсоощадні елементи технології вирощування пшениці озимої як захід зерновиробництва
В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова, О. Т. Євтушенко, Т. В. Бакланова
Анотація
PDF

135-143

Ефективність прилипачів при використанні римсульфурону в посівах кукурудзи
Ю. І. Ткаліч, О. І. Цилюрик, В. І. Козечко
Анотація
PDF

144-152

Патогенний  комплекс  та  оздоровлення  зернових агроценозів  Степу  України
М. П. Явдощенко, Т. М. Педаш, Т. В. Гирка, С. С. Семенов
Анотація
PDF

153-160

Землеробство

Вплив способів обробітку ґрунту та добрив на забур’яненість ланки польової сівозміни в умовах Північного Степу України
Е. Б. Медведєв
Анотація
PDF

161-168

Ефективність ранніх парів на чорноземах Степу
А. І. Горбатенко, В. М. Судак, І. І. Гасанова, В. І. Чабан, В. Л. Матюха, С. С. Семенов
Анотація
PDF

169-177

Агрофізичні показники чорнозему звичайного залежно від способів його обробітку у Північному Степу України
Е. Б. Медведєв
Анотація
PDF

178-186

Вітаємо ювілярів

До 120-річчя від дня народження Немлієнка Федора Євдокимовича (1902–1988 рp.)
Л. М. Білоконь
Анотація
PDF

187-188

Життя з «царицею»
В. Ю. Черчель, Н. А. Боденко
Анотація
PDF

189-193

Життя як творчість на ниві української аграрної науки
Лупітько О. І., Базілєва Ю. С., Ковальов Д. В., Лук`яненко Т. М.,
Анотація
PDF

194-195

Вимоги до оформлення статей

Вимоги до оформлення статей
Редакція журналу «Зернові культури»
Анотація
PDF

196-198