НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2019.-Том 3.-№ 2

Селекція

Продуктивність та адаптивна здатність гібридів кукурудзи залежно від способів поливу і вологозабезпеченості у посушливому Степу України
Ю.О. Лавриненко, М.О. Іванів
Анотація
PDF

207-216

Неоднорідність селекційного матеріалу жита озимого при створенні самофертильних ліній
З.О. Мазур, В.П. Миколайко
Анотація
PDF

217-225

Насінництво

Особливості зберігання насіння гібридів кукурудзи
М.Я. Кирпа, Ю.С. Базилєва, О.Ю. Лой
Анотація
PDF

226-232

Стандартизація і метрологія

Новий стандарт на зерно пшениці: особливості розроблення та застосування
М.Я. Кирпа, О.І. Лупітько, О.В. Моргун
Анотація
PDF

233-239

Система керування вимірюваннями в лабораторіях аграрної галузі: проблеми впровадження та її ефективність
О.В. Бандирська
Анотація
PDF

240-250

Рослинництво

Вміст і витрати розчинних вуглеводів у рослинах різних сортів пшениці озимої залежно від строку сівби в північному Степу України
Я.В. Астахова, І.І. Гасанова, М.М. Солодушко
Анотація
PDF

251-257

Вплив різних систем удобрення на урожайність рису в умовах краплинного зрошення
К.В. Дудченко, Т.М. Петренко, О.І. Флінта, М.М. Дацюк
Анотація
PDF

258-266

Виживаність рослин та урожайність зерна гречки залежно від агротехнічних заходів вирощування
І.Д. Ткаліч, А.Д. Гирка, Ю.І. Ткаліч, О.В. Бочевар, Ю.Я. Сидоренко
Анотація
PDF

267-277

Вплив удобрення на видовий склад бур'янів у посівах гречки в короткоротаційній сівозміні
О.В. Вавринович, О.Й. Качмар
Анотація
PDF

278-285

Сорти-дворучки ячменю озимого для вирощування в умовах півдня Миколаївської області
Л.В. Андрійченко, О.Є. Лавришина
Анотація
PDF

286-292

Агротехнічна і економічна ефективність вирощування амаранту волотистого (AMARANTHUS PANICULATUS L.) на зелений корм в північному Степу України
М.І. Дудка
Анотація
PDF

293-304

Вплив мінеральних добрив і попередників на витрати води пшеницею озимою та її продуктивність
Я.П. Цвей, Р.В. Іваніна, С.М. Сенчук
Анотація
PDF

305-311

Особливості перезимівлі рослин ячменю озимого залежно від строків сівби в умовах північного Степу України
Н.О. Завалипіч
Анотація
PDF

312-317

Землеробство

Роль чистого пару в накопиченні води і відновленні водного балансу в сівозміні
О.І. Цилюрик, М.С. Шевченко
Анотація
PDF

312-317

Вплив екологічно безпечних систем удобрення пшениці озимої на біологічну активність грунту в умовах зміни клімату
А.О. Дубицька, О.Й. Качмар, О.Л. Дубицький, О.В. Вавринович
Анотація
PDF

331-336

Економіка

Енерго-економічна ефективність систем землеробства
М.С. Шевченко, О.М. Шевченко, А.О. Кулик, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF

377-384