НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

ЗерновІ культури. - 2020. -Том 4. - № 1

Селекція

Варіювання селекційних ознак ліній розлусної кукурудзи
В. Ю. Черчель, Т. Г. Купріченкова, Д. С. Купріченков
Анотація
PDF

5–11

Оцінка генотипів ячменю ярого за урожайністю та стійкістю до хвороб
А. Я. Марухняк, Г. Я. Біловус, В. І. Пущак
Анотація
PDF

12–19

Особливості формування і прояву ознак зернової продуктивності у тритикале озимого
О. С. Левченко, В. М. Стариченко
Анотація
PDF

20–27

Різноманітність генотипів ампелографічного репозиторію ННЦ «ІВІВ ім. В. Є. Таїрова» та їх потенціал у селекції
І. А. Ковальова, В. В. Скрипник, В. В. Власов, Н. А. Мулюкіна, Л. В. Герус, М. Г. Федоренко, О. В. Салій
Анотація
PDF

28–37

Біотехнологія

Маркер-асоційований відбір за геном Sh1 при створенні лінії цукрової кукурудзи із антоціановим забарвленням зерна
А. О. Псьолова, К. В. Денисюк, Т. М. Сатарова
Анотація
PDF

38–45

Насінництво

Особливості проростання насіння гібридів кукурудзи залежно від його крупності
М. Я. Кирпа, Д. В. Ковальов
Анотація
PDF

46–52

Рослинництво

Агроресурси і наукове моделювання виробництва 100 мільйонів тонн зерна
В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко
Анотація
PDF

53–63

Морозостійкість та зернова продуктивність пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування
С. С. Ярошенко
Анотація
PDF

64–70

Урожайність та посівні якості пшениці озимої залежно від передпосівної бактеризації насіння в умовах західного Лісостепу України
І. С. Волощук
Анотація
PDF

71–79

Вплив удобрення на ефективність обробки мікробними препаратами насіння та посівів ячменю ярого
О. С. Власюк
Анотація
PDF

80–86

Технологія вирощування сої з елементами біологізації в умовах ризикованого землеробства правобережного Степу України
О. М. Григор’єва, М. І. Черячукін, Т. М. Алмаєва
Анотація
PDF

87–95

Особливості формування кормової продуктивності однорічних культур в ранньовесняних агрофітоценозах
М. І. Дудка, О. П. Якунін
Анотація
PDF

96–102

Оптимізація систем удобрення при вирощуванні пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу
Г. П. Войтова
Анотація
PDF

103–107

Продуктивність ріпаку озимого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся
В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук
Анотація
PDF

108–115

Ріст і розвиток рослин різних сортів пшениці озимої впродовж весняної вегетації в північному Степу
О. М. Друмова, І. І. Гасанова
Анотація
PDF

116–121

Фотосинтетична продуктивність посівів сорго зернового залежно від системи удобрення
Р. Є. Грищенко, О. Г. Любчич, О. В. Глієва, Я. В. Алєксєєв
Анотація
PDF

122–129

Вплив допосівної обробки насіння та позакореневого підживлення посівів кукурудзи на індивідуальну продуктивність рослин і урожайність зерна
Ж. А. Молдован, С. І. Собчук
Анотація
PDF

130–138

Вплив гумату калію на урожайність та якість зерна пшениці озимої
А. М. Шувар, Н. М. Рудавська, Л. Л. Беген, Г. М. Дорота
Анотація
PDF

139–145

Особливості росту та розвитку рослин ячменю озимого в період осінньої вегетації залежно від умов вирощування в північному Степу України.
Н. О. Завалипіч, Ю. М. Прядко
Анотація
PDF

146–151

Землеробство

Забур'яненість агроценозів кукурудзи під впливом обробітку грунту та удобрення в північному Cтепу України
О. І. Цилюрик, Л. М. Десятник, С. В. Березовський
Анотація
PDF

152–159

Динаміка запасів продуктивної вологи в ґрунті та урожайність ячменю ярого залежно від обробітку ґрунту і добрив
М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, О. І. Бокун
Анотація
PDF

160–166

Вплив систем удобрення на формування родючості сірого лісового ґрунту в короткоротаційних сівозмінах з ячменем ярим
О. Й. Качмар, О. В. Вавринович, А. О. Дубицька, О. Л. Дубицький, М. М. Щерба
Анотація
PDF

167–173

Захист рослин

Стійкість сортів пшениці озимої до збудників твердої сажки у північному Степу України
М.П. Явдощенко, М.М. Солодушко, Т.М. Педаш
Анотація
PDF

174–178

Економіка

Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур залежно від способів обробітку грунту та добрив у північному Степу України
Е. Б. Медведєв
Анотація
PDF

209-214