НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

ЗерновІ культури. - 2020. -Том 4. - № 2

Селекція

Колекція сої Інституту сільського господарства Степу НААН та її селекційна цінність в умовах Степу України
Л. Р. Медведєва, Я. І. Кренців, Т. В. Мостіпан, Л. І. Калініна
Анотація
PDF

221–229

Адаптивні властивості та селекційна цінність колекційних генотипів пшениці м'якої озимої за ознаками продуктивності колосу
В. О. Гопцій, Р. В. Криворученко
Анотація
PDF

230–242

Насінництво

Інноваційна система управління якістю посівного матеріалу в насінництві кукурудзи
М. Я. Кирпа, О. Ф. Стасів, Т. М. Лук'яненко
Анотація
PDF

243–250

Рослинництво

Вплив гуматів на ріст, розвиток і формування врожайності соняшника
А. Д. Гирка, І. Д. Ткаліч, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Бочевар, Т. В. Гирка
Анотація
PDF

251–256

Оптимізація азотного живлення рослин пшениці озимої при вирощуванні по чорному пару
І. І. Гасанова, М. В. Єрашова, Т. М. Педаш
Анотація
PDF

257–262

Вплив полі компонентних рістрегуляторів на зимостійкість і продуктивність пшениці твердої озимої
І. І. Ярчук, Т. В. Мельник, О. В. Моргун
Анотація
PDF

263–271

Особливості формування зернової продуктивності ячменю ярого залежно від доз позакореневого підживлення і строків його проведення
А. Д. Гирка, І. Д. Ткаліч, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Бочевар
Анотація
PDF

272–280

Вплив післядії вермікомпосту на ефективність вирощування ячменю ярого в умовах східної частини північного Степу України
О. О. Вінюков, А. П. Дудкіна, Т. В. Шевченко
Анотація
PDF

281–288

Вплив добрив на продуктивність гірчиці білої
Л. В. Губенко, О. Я. Любчич
Анотація
PDF

289–295

Вплив способів прямої сівби на ріст, розвиток і урожайність зерна ячменю ярого в умовах північно-східної частини України
Ю. М. Сиромятников
Анотація
PDF

296–304

Вирощування міскантусу в умовах Західного Полісся
Ю. С. Фурманець, М. Г. Фурманець
Анотація
PDF

305–312

Агроекономічна ефективність вирощування зерна кукурудзи залежно від фону удобрення та позакореневого підживлення
М. І. Дудка, О. П. Якунін, С. І. Пустовий
Анотація
PDF

313–318

Землеробство

Сучасні системи землеробства і нове трактування сівозмінної цінності сільськогосподарських культур
М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, К. А. Деревенець-Шевченко, Н. В. Швець
Анотація
PDF

319–329

Стан теплових ресурсів та динаміка урожайності польових культур в умовах північного Степу України
В. І. Чабан, С. П. Клявзо, О. Ю. Подобед, А. І. Горбатенко
Анотація
PDF

330–338

Вплив способів основного обробітку грунту на динаміку запасів продуктивної вологи в посівах ячменю ярого в умовах північного Степу України
О. І. Цилюрик, В. І. Чорна, Л. М. Десятник, В. І. Горщар
Анотація
PDF

339–352

Динаміка показників родючості ґрунтів у Запорізькій області та шляхи її відтворення
О. Л. Романенко, І. С. Кущ, А. В. Агафонова, Ю. О. Тенюх, М. М. Солодушко, Н. М. Усова
Анотація
PDF

353–362

Захист рослин

Ефективність застосування гербіцидів у технології вирощування кукурудзи
В. М. Судак, А. І. Горбатенко, В. Л. Матюха, А. О. Кулик
Анотація
PDF

363–371