НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2017.-Том 1.-№2

Селекція

Асоціативний аналіз комбінаційної здатності високопосухостійких ліній цукрової кукурудзи за врожайністю і її структурою
О.Є. Клімова, Є.І. Бєліков
Анотація
PDF

215-224

Вихідний матеріал для селекції голозерних сортів вівса
В. П. Солодушко
Анотація
PDF

225-231

Біотехнологія

Морфобіологічні особливості рослин-трансформантів кукурудзи
К.В. Деркач, О.Є. Абраімова, В.Ю. Черчель, Б.В. Дзюбецький, Б.В. Моргун, І.О. Нітовська, Т.М. Сатарова
Анотація
PDF

232-241

Рослинництво

Вплив строків сівби ячменю озимого після різних попередників на його розвиток в осінній період вегетації, зимостійкість і урожайність в умовах північного Степу України
М.М. Солодушко, В.П. Солодушко, І.І. Гасанова, С.С. Ярошенко, О.Л. Романенко
Анотація
PDF

248-255

Вміст білка і крохмалю в зерні рису залежно від сортового складу, мінерального удобрення та строків сівби
З.С. Воронюк, М.С. Ткач
Анотація
PDF

255-261

Порівняльна продуктивність ячменю ярого та озимого-дворучки залежно від агротехнічних заходів вирощування
А.Д. Гирка, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Бочевар, О.В. Ільєнко
Анотація
PDF

262-269

Продуктивність кукурудзи на силос та вихід біогазу залежно від заходів контролювання чисельності бур’янів
М.Б. Грабовський
Анотація
PDF

269-278

Вплив припосівного внесення добрив та сортових особливостей на продуктивність коріандру в північному Степу України
В.А. Іщенко, Г.М. Козелець, І.О. Кулик, О.О. Педаш
Анотація
PDF

278-285

Формування продуктивності нуту залежно від технологічних факторів в умовах лівобережного Лісостепу України
В.В. Гангур, Л.С. Єремко, Д.П. Сокирко
Анотація
PDF

285-292

Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від застосування регулятора росту рослин аміно тотал в умовах зрошення
С.О. Заєць, О.Л. Романенко
Анотація
PDF

293-300

Вплив гідротермічних умов та агротехнологічних заходів вирощування на особливості росту й розвитку рослин ячменю ярого в північному Степу
Э.І. Мамєдова
Анотація
PDF

300-306

Ефективність застосування ретарданту хлормекват-хлорид в посівах пшениці озимої залежно від густоти стояння рослин
І.І. Ярчук, В.В. Позняк, І.О. Кобос
Анотація
PDF

306-313

Продуктивність короткоротаційних сівозмін за максимальної частки в них сої та кукурудзи при вирощуванні в умовах недостатнього зволоження лівобережного Лісостепу України
В.В. Гангур, О.І. Лень, Ю.М. Гангур
Анотація
PDF

313-319

Землеробство

Вологозабезпеченість та продуктивність соняшнику за мульчувального обробітку грунту
В.М. Судак
Анотація
PDF

329-337

Вплив локального розпушування грунту на врожайність сої
В.Ф. Пащенко, Ю.М. Сиромятников
Анотація
PDF

329-337

Агрохімія

Особливості акумуляції мікроелементів рослинами соняшнику залежно від рівня мінерального живлення в умовах степової зони
В.І. Чабан, О.Ю. Подобед, І.В. Кротінов, Д.А. Коцюбан, Н.А. Коцюбан
Анотація
PDF

338-344

Економіка

Напрями удосконалення конкурентоспроможного виробництва зерна кукурудзи на Дніпропетровщині
М.І. Дудка, В.С. Рибка, Н.О. Ляшенко, С.В. Березовський
Анотація
PDF

384-395

Фізіологія

Вміст антоціанів в зерні кукурудзи різного кольору
А.О. Псьолова, К.В. Деркач, Є.І. Бєліков, Т.М. Сатарова
Анотація
PDF

242-247