НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2017.-Том 1.-№1

Селекція

Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи (Zea mays L.) на базі змішаної зародкової плазми
В.Ю. Черчель, О.Л. Гайдаш
Анотація
PDF

10-16

Взаємозв'язок ознак продуктивності у сочевиці
А.І. Клиша, О.О. Кулініч, З.В. Корж
Анотація
PDF

16-20

Оцінка per se інбредних ліній кукурудзи зародкової плазми Lancaster
М.М. Федько, А.В. Бебех
Анотація
PDF

21-26

Оцінка створених зразків пшениці м’якої озимої за низкою господарсько-цінних ознак
Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол
Анотація
PDF

26-31

Селекція гібридів сорго зернового в умовах Генічеської дослідної станції
О.В. Яланський, С.М. Остапенко, В.І. Середа, Н.С. Бондаренко, Н.М. Ісаєва, І.П. Байса, М.М. Таганцова
Анотація
PDF

31-35

Селекційна оцінка самозапилених ліній та сестринських гібридів кукурудзи генетичної плазми Айодент
О.В. Абельмасов
Анотація
PDF

35-39

Насінництво

Особливості аеродинамічного сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей на прикладі кукурудзи
М.Я. Кирпа, С.О. Скотар, О.І. Лупітько, О.О. Рослик
Анотація
PDF

45-50

Температурний режим ґрунту на час сівби сорго та реакція на нього різних сортів і гібридів
А.М. Коваленко, Ю.О. Сергєєва, П.С. Кізуб
Анотація
PDF

94-101

Рослинництво

Вплив попередників, мінеральних добрив і біопрепаратів на формування елементів структури врожайності ячменю ярого в північному Степу України
А.Д. Гирка, О.І. Бокун, Е.І. Мамєдова
Анотація
PDF

51-55

Вплив передпосівного внесення мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин пшениці озимої
І.І. Гасанова, А.С. Веклич, Ю.М. Прядко
Анотація
PDF

55-59

Формування врожайності та якості зерна ячменю ярого залежно від регуляторів росту і удобрення
А.Д. Гирка, І.Д. Ткаліч, Ю. Я. Сидоренко, О.В. Бочевар, О.В. Ільєнко, Е.І. Мамєдова
Анотація
PDF

59-65

Формування зернової продуктивності вівса голозерного в північному Степу України
И.А. Кулик, А.С. Бондаренко, М.В. Котченко
Анотація
PDF

65-68

Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення
С.М. Шакалій
Анотація
PDF

69-74

Ефективність застосування макро- і мікродобрив при вирощуванні кукурудзи
В.С. Циков, М.І. Дудка, О.М. Шевченко, С.С. Носов
Анотація
PDF

75-79

Кількість та якість клейковини в зерні колекційних зразків чотиривидових тритикале
І.П. Діордієва, Ж.М. Новак
Анотація
PDF

85-89

Особливості вирощування харчової кукурудзи на дачних ділянках та в особистих селянських господарствах зони Степу України
С.В. Маслиев, Н.А. Циганкова
Анотація
PDF

89-94

Водоспоживання пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення при вирощуванні після сидеральних культур
Ю.М. Прядко
Анотація
PDF

101-105

Ефективність застосування мінеральних добрив при інтенсивному використанні кормових площ і вирощуванні трьох урожаїв на рік в умовах північного Степу України
М.І. Дудка
Анотація
PDF

105-110

Землеробство

Біологізація рослинництва – основа формування сталих агробіоценозів
М.М. Тимофєєв, О.Б. Бондарева, О.О. Вінюков
Анотація
PDF

79-85

Агросистемні методи регулювання вологоспоживання в агроценозах
М.С. Шевченко, Л.М. Десятник, Ф. А. Льоринець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF

119-123

Агроекономічне обґрунтування виробництва кукурудзи та сої в сівозмінах короткої ротації
С.Ф. Артеменко, В.С. Рибка, О.В. Ковтун
Анотація
PDF

124-129

Урожайність і якість зерна гороху залежно від попередників та насиченості різноротаційних сівозмін в умовах лівобережного Лісостепу України
В.В. Гангур
Анотація
PDF

129-133

Агрохімія

Акумуляція мікроелементів рослинами ячменю ярого у зоні Степу України
В.І. Чабан, С.П. Клявзо, О.Ю. Подобед
Анотація
PDF

134-137

Захист рослин

Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої залежно від систем обробітку ґрунту і технології сівби
А.Д. Гирка, Т.В. Гирка, І.О. Кулик, О. О. Вінюков, В. А. Іщенко
Анотація
PDF

111-115

Стійкість гібридів кукурудзи до лускокрилих шкідників в умовах північного Степу України
Н. І. Пінчук, Т.В. Гирка, О.А. Горщар, Т.М. Педаш
Анотація
PDF

115-118

Фізіологія

Варіювання вмісту β-каротину в зерні кукурудзи в процесі його зберіганні
Т.М. Сатарова, В.В. Борисова, Ю.О. Гончаров, Чжан Цзюймэй, Цзинь Хуй
Анотація
PDF

40-44