НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2018.-Том 2.-№ 2

Селекція

Прояв і мінливість ознаки маса насіння з рослини у гібридів та сортів сої різних груп стиглості
Ю.О. Лавриненко, Т.Ю. Марченко, В.О. Боровик, І.В. Михаленко, М.О. Іванів, В.В. Клубук
Анотація
PDF

201-211

Вміст цукру в соку стебел різних сортозразків сорго цукрового
О.В. Яланський, В.І. Середа, М.Г. Носов, М.М. Таганцова
Анотація
PDF

212-217

Біотехнологія

Вміст антоціанів у стеблі різних генотипів кукурудзи
А.О. Псьолова, К.В. Деркач, Є.І. Бєліков, Т.М. Сатарова
Анотація
PDF

218-225

Насінництво

Енергоощадне сушіння насіння кукурудзи та його техніко-економічна ефективність
М.Я. Кирпа, В.О. Кулик, О.В. Йова
Анотація
PDF

226-231

Рослинництво

Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів вівса у північному Степу України
А.Д. Гирка, О.О. Винюков, Т.В. Гирка, Т.В. Шевченко, Є.М. Неклеса
Анотація
PDF

232-236

Вплив попередників, мінеральних добрив та способів сівби на урожайність і якість зерна пшениці озимої в південному Степу України
А.В. Черенков, І.І. Гасанова, І.В. Костиря, М.А. Остапенко, І.В. Білозор
Анотація
PDF

237-244

Вплив мінеральних добрив і біопрепаратів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в північному Степу України
С.С. Ярошенко
Анотація
PDF

245-251

Продуктивність пшениці озимої (Triticum aestivum L.) залежно від норми мінеральних добрив та позакореневого підживлення мікродобривами
С.О. Заєць, О.А. Коваленко
Анотація
PDF

252-260

Фотоперіодична чутливість та яровизаційна потреба сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) миронівської селекції
А.В. Пірич, Н.В. Булавка, Т.В. Юрченко
Анотація
PDF

261-266

Особливості формування зернової продуктивності рослин різних сортів гороху в умовах північного Степу України
А.Д. Гирка, І.Д. Ткалич, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Бочевар, О.В. Ільєнко
Анотація
PDF

267-273

Продуктивність різних сортів пшениці озимої у Причорноморському регіоні
Л.В. Андрійченко, Т.В. Качанова
Анотація
PDF

274-280

Вплив попередників та мінерального живлення на урожайність і якість зерна пшениці озимої
Н.М. Усова, М.М. Солодушко, О.Л. Романенко
Анотація
PDF

281-286

Вирощування однорічних агрофітоценозів - резерв збільшення рослинного протеїну в північній частині Степу України
М.І. Дудка
Анотація
PDF

287-293

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування сорго цукрового і кукурудзи за різного рівня мінерального живлення
М.Б. Грабовський
Анотація
PDF

294-300

Ріст, розвиток і формування урожайності соняшника під впливом регуляторів росту та удобрення
А.Д. Гирка, І.Д. Ткаліч, О.В. Бочевар, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Ільєнко
Анотація
PDF

301-308

Землеробство

Методика визначення вологості грунту: класичні помилки і об'єктивні фізичні параметри
М.С. Шевченко, Л.М. Десятник, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF

309-313

Вплив способів обробітку грунту і добрив на родючість грунту та урожайність сільськогосподарських культур в умовах північної частини Донецького кряжу
Е.Б. Медведєв
Анотація
PDF

314-323

Ефективність використання добрив у сівозміні залежно від способів основного обробітку грунту
Л.М. Десятник, М.С. Шевченко, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF

324-329

Агрохімія

Оцінка окремих показників родючості грунту природних і агрогенних екосистем зони Степу
О.Ю. Подобед, В.І. Чабан
Анотація
PDF

330-336

Довкілля

Збір диких споріднених видів культурних рослин для Національного центру генетичних ресурсів рослин України
О.М. Білик, Л.М. Головаш, В.Я. Кочерга, Д.М. Кочерга, Л.Я. Харченко
Анотація
PDF

337-341