Редколегія

Черчель Владислав Юрійович, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, директор, зав. лабораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 7, http://orcid.org/0000-0002-0429-4961, e-mail: cherchel@instityt-zerna.com

Гирка Анатолій Дмитрович, доктор с.-г. наук, професор, зав. лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 3, http://orcid.org/0000-0002-2521-502Х, e-mail: adgyrka@gmail.com. DOI: 10.15421/201703

Адамчик Йозеф, доктор наук, професор, зав. відділу селекції і насінництва кукурудзи, Ходовля Рослин Смолице Сп. з.о.о. Група ІХОР, Польща, e-mail: adamczuk@hrsmolice.pl

Боденко Наталя Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, зав. лаб. координації наукових досліджень та інтелектуальної власності, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 3,  http://orcid.org/0000-0002-5881-4440,  e-mail: inst_zerna@ukr.net

Ващенко Володимир Васильович, доктор с.-г. наук,  зав. кафедри селекції і насінництва, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, h-індекс – 5,  info@dsau.dp.ua, тел. 099 978 28 72

Васілєв Андон Андонов, доктор, професор, Аграрний університет, кафедра фізіології рослин (Пловдів, Болгарія), http://orcid.org/000-0002-2485-1673, e-mail: andon.vasilev@abv.bg

Волощук Василь Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент, директор, Інститут свинарства і АПВ НААН, Україна, e-mail: ddaeu@select_ukr.net, http://orcid.org/0000-0001-6980-1293

Гіль Михайло Іванович, доктор с.-г. наук, професор, декан біотехнологічного факультету, Миколаївський національний аграрний університет, Україна, h-індекс – 6, e-mail: michaeligill@ukr.net.  тел. 050 535 50 60

Дзюбецький Борис Володимирович, доктор с.-г. наук, професор, академік, зав. відділу селекції зернових культур, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 7, http://orcid.org/0000-0003-2955-232Х, e-mail: selectdk@ukr.net

Зайцева Ірина Олексіївна, доктор біологічних наук, професор, кафедра фізіології та інтродукції рослин, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Україна, e-mail: irinza.ldfr@gmail.com 

Ісмухамбетов Жумабай Дильмагамбетович, доктор с.-г. наук, академік НАН РФ, професор, член-кореспондент АН РК, Казахстан, e-mail: zdismukhambetov@ gmail.com

Кирпа Микола Якович, доктор с.-г. наук, професор, зав. лабораторії методів збереження та стандартизації зерна, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 6,  http://orcid.org/0000-0001-9716-7461, e-mail: tk170@ukr.net

Козир Володимир Семенович, доктор с.-г. наук, професор.  академік, головний науковий співробітник, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 6, http://orcid.org/0000-0002-0275-475Х, e-mail: izkzoo3337@gmail.com

Компанієць Вікторія Олександрівна, кандидат с.-г. наук, завідувач лаб. економіки, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна

Лавриненко Юрій Олександрович, доктор с.-г. наук, професор,  член-кореспондент, заступник директора  з наукової роботи, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Україна, h-індекс – 4,   http://orcid.org/0000-0001-9442-8793, e-mail: lavrin52@ukr.net

Лобан Микола Олександрович, доктор с.-г. наук, Республіканське унітарне виробництво «Науково-практичний центр НАН Білорусі по тваринництву», Білорусь, e-mail: nikolay_loban@mail.ru

Масниця Мирослав, доктор наук, головний селекціонер, Zeainvent Trnava. Ltd, Словаччина, e-mail: miloslav.masnica@yahoo.com

Нестерець Валентин Гаврилович, доктор, с.-г. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Розівська дослідна станція, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, http://orcid.org/0000-0001-6064-7787, e-mail: pozopit@ukr.net

Орлянський Микола Олексійович, доктор с.-г. наук, директор, Воронізький філіал ФГБНУ ВНДІ  кукурудзи, Росія, e-mail: filialvnik@mail.ru

Сагітов Абай Оразович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН РК, генеральний директор Казахський НДІ захисту і карантину рослин (Казахстан), e-mail: a sagitov@mail.ru

Сатарова Тетяна Миколаївна, доктор біологічних наук,  професор, зав. лабораторії біотехнології. Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 5, http://orcid.org/0000-0002-5571-1139, e-mail: satarova2008@ukr.net

Солодушко Микола Миколайович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, зав. лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 5, http://orcid.org/0000-0002-6329-5227, e-mail: solodushko.nv@gmail.com

Супрунов Анатолій Іванович, доктор с.-г. наук, зав. відділу селекції і насінництва кукурудзи, Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства, Росія, e-mail: khiish@kniish.ru

Ткаліч Ігор Дмитрович, доктор с.-г. наук, професор,  головний  науковий співробітник, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 3, http://orcid.org/0000-0003-0736-3667, e-mail: inst_zerna@ukr.net

Толорая Тристан Рафаельєвич, доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник, Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства, Росія, e-mail: khiish@kniish.ru

Тонєв Тоньо, Герболог, кафедра рослинництва, Аграрний університет,  Болгарія (Пловдів)

Халак Віктор Іванович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, зав. лабораторії тваринництва, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 4, http://orcid.org/0000-0002-4384-6394, e-mail: v16kh91@gmail.com

Чабан Володимир Ілліч, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, зав. лабораторії родючості ґрунтів. Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 2, http://orcid.org/0000-0002-4763-0689, e-mail: cvi2209@gmail.com

Черенков Анатолій Васильович, доктор с.-г. наук, професор, академік, зав. відділу агробіологічних ресурсів зернових та зернобобових культур, Державна установа  Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 6, http://orcid.org/0000-0003-4676-1916, e-mail: inst_zerna@ukr.net

Шевченко Михайло Семенович, доктор с.-г. наук,  професор, зав. відділу землеробства, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 7, http://orcid.org/0000-0002-6779-0292, e-mail: inst_zerna@ukr.net

Якунін Олексій Панасович, доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник лаб. біологічних ресурсів кукурудзи і сорго, Державна установа  Інститут зернових культур НААН, Україна, тел. 097 278 17 33, http://orcid.org/0000-0001-6368-7338, e-mail: yakunin.o.p.@dsau.dp.ua

Янсе Лілія Аміновна, доктор біологічних наук, член-кореспондент, заступник академіка-секретаря відділу землеробства, меліорації та механізації НААН, Україна, h-індекс – 5, e-mail: liliya.pylypenko@gmail.com

Ярчук Ігор Іванович, доктор с.-г. наук, професор (кафедра агрохімії), Дніпровський державний аграрно-економічний університет, h-індекс – 2, http://orcid.org/0000-0002-8107-0582, e-mail: i.i.yarchuk@gmail.com