Індексація

З опублікованими статтями можна ознайомитися у вільному доступі на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

 є найбільшою бібліотекою України, головним науково-інформаційним центром держави, який входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу, з обсягом фондів – понад 15 млн. одиниць. 

 

Пріоритетним напрямком популяризації видання і підвищення його рейтингу є приєднання до наукометричних баз даних Google Академії (https://scholar.google.com.ua/).

 вільно доступна пошукова система, з індексацією повного тексту наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Пропонує широкий пошук наукової літератури використовуючи єдину форму запиту, дозволяє виконувати пошук в різних дисциплінах і за різними джерелами. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=R4aFA0kAAAAJ

 

 основна інформаційно-аналітична система оцінки активністю публікацій і цитування авторів, організацій, журналів, яка акумулює понад 2 млн. публікацій з понад 2000 журналів. Така база дозволяє проводити ефективний масштабний пошук бібліографії по темі, що цікавить або предмету.

 

  Об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій.

 

У перспективі наш журнал буде зареєстровано в найбільших базах даних Scopus і Web of Science. Наукометричний апарат яких забезпечує облік публікацій науковців і установ, статистику їх цитування. Збірник має міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-6609 друкованого періодичного видання.