Інформація про розділ

Землеробство

Випуск №Назва
2 (2019) Роль чистого пару в накопиченні води і відновленні водного балансу в сівозміні
О.І. Цилюрик, М.С. Шевченко
Анотація
PDF
2 (2019) Вплив екологічно безпечних систем удобрення пшениці озимої на біологічну активність грунту в умовах зміни клімату
А.О. Дубицька, О.Й. Качмар, О.Л. Дубицький, О.В. Вавринович
Анотація
PDF
1 (2019) Техногенний рівень землеробства і асоціативна мінливість бур'янів в агроценозах
М. С. Шевченко, С. М. Шевченко, К. А. Деревенець-Шевченко, Н. В. Швець
Анотація
PDF
1 (2019) Вплив систем основного обробітку грунту на ступінь пошкодження шкідниками та ураженість хворобами зернових культур
О. І. Цилюрик
Анотація
PDF
1 (2019) Структурно-агрегатний склад грунту залежно від способу обробітку в умовах північного Степу України
Е. Б. Медведєв
Анотація
PDF
1 (2019) Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення на урожайність парової пшениці озимої в північному Степу України
О. І. Цилюрик
Анотація
PDF
2 (2018) Методика визначення вологості грунту: класичні помилки і об'єктивні фізичні параметри
М.С. Шевченко, Л.М. Десятник, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF
2 (2018) Вплив способів обробітку грунту і добрив на родючість грунту та урожайність сільськогосподарських культур в умовах північної частини Донецького кряжу
Е.Б. Медведєв
Анотація
PDF
2 (2018) Ефективність використання добрив у сівозміні залежно від способів основного обробітку грунту
Л.М. Десятник, М.С. Шевченко, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF
№ 1 (2018) Агрофізичні і біотичні фактори регулювання біологічної активності ґрунту в сівозміні
М.С. Шевченко, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF