Інформація про розділ

Землеробство

Випуск №Назва
№ 2 (2020) Сучасні системи землеробства і нове трактування сівозмінної цінності сільськогосподарських культур
М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, К. А. Деревенець-Шевченко, Н. В. Швець
Анотація
PDF
№ 2 (2020) Стан теплових ресурсів та динаміка урожайності польових культур в умовах північного Степу України
В. І. Чабан, С. П. Клявзо, О. Ю. Подобед, А. І. Горбатенко
Анотація
PDF
№ 2 (2020) Вплив способів основного обробітку грунту на динаміку запасів продуктивної вологи в посівах ячменю ярого в умовах північного Степу України
О. І. Цилюрик, В. І. Чорна, Л. М. Десятник, В. І. Горщар
Анотація
PDF
№ 2 (2020) Динаміка показників родючості ґрунтів у Запорізькій області та шляхи її відтворення
О. Л. Романенко, І. С. Кущ, А. В. Агафонова, Ю. О. Тенюх, М. М. Солодушко, Н. М. Усова
Анотація
PDF
№1 (2020) Забур'яненість агроценозів кукурудзи під впливом обробітку грунту та удобрення в північному Cтепу України
О. І. Цилюрик, Л. М. Десятник, С. В. Березовський
Анотація
PDF
№1 (2020) Динаміка запасів продуктивної вологи в ґрунті та урожайність ячменю ярого залежно від обробітку ґрунту і добрив
М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, О. І. Бокун
Анотація
PDF
№1 (2020) Вплив систем удобрення на формування родючості сірого лісового ґрунту в короткоротаційних сівозмінах з ячменем ярим
О. Й. Качмар, О. В. Вавринович, А. О. Дубицька, О. Л. Дубицький, М. М. Щерба
Анотація
PDF
2 (2019) Роль чистого пару в накопиченні води і відновленні водного балансу в сівозміні
О.І. Цилюрик, М.С. Шевченко
Анотація
PDF
2 (2019) Вплив екологічно безпечних систем удобрення пшениці озимої на біологічну активність грунту в умовах зміни клімату
А.О. Дубицька, О.Й. Качмар, О.Л. Дубицький, О.В. Вавринович
Анотація
PDF
1 (2019) Техногенний рівень землеробства і асоціативна мінливість бур'янів в агроценозах
М. С. Шевченко, С. М. Шевченко, К. А. Деревенець-Шевченко, Н. В. Швець
Анотація
PDF