Зернові культури.-2019.-Том 3.-№ 2

Селекція

Продуктивність та адаптивна здатність гібридів кукурудзи залежно від способів поливу і вологозабезпеченості у посушливому Степу України
Ю.О. Лавриненко, М.О. Іванів
Анотація
PDF

207-216

Неоднорідність селекційного матеріалу жита озимого при створенні самофертильних ліній
З.О. Мазур, В.П. Миколайко
Анотація
PDF

217-225

Насінництво

Особливості зберігання насіння гібридів кукурудзи
М.Я. Кирпа, Ю.С. Базилєва, О.Ю. Лой
Анотація
PDF

226-232

Стандартизація і метрологія

Новий стандарт на зерно пшениці: особливості розроблення та застосування
М.Я. Кирпа, О.І. Лупітько, О.В. Моргун
Анотація
PDF

233-239

Система керування вимірюваннями в лабораторіях аграрної галузі: проблеми впровадження та її ефективність
О.В. Бандирська
Анотація
PDF

240-250

Рослинництво

Вміст і витрати розчинних вуглеводів у рослинах різних сортів пшениці озимої залежно від строку сівби в північному Степу України
Я.В. Астахова, І.І. Гасанова, М.М. Солодушко
Анотація
PDF

251-257

Вплив різних систем удобрення на урожайність рису в умовах краплинного зрошення
К.В. Дудченко, Т.М. Петренко, О.І. Флінта, М.М. Дацюк
Анотація
PDF

258-266

Виживаність рослин та урожайність зерна гречки залежно від агротехнічних заходів вирощування
І.Д. Ткаліч, А.Д. Гирка, Ю.І. Ткаліч, О.В. Бочевар, Ю.Я. Сидоренко
Анотація
PDF

267-277

Вплив удобрення на видовий склад бур'янів у посівах гречки в короткоротаційній сівозміні
О.В. Вавринович, О.Й. Качмар
Анотація
PDF

278-285

Сорти-дворучки ячменю озимого для вирощування в умовах півдня Миколаївської області
Л.В. Андрійченко, О.Є. Лавришина
Анотація
PDF

286-292

Агротехнічна і економічна ефективність вирощування амаранту волотистого (AMARANTHUS PANICULATUS L.) на зелений корм в північному Степу України
М.І. Дудка
Анотація
PDF

293-304

Вплив мінеральних добрив і попередників на витрати води пшеницею озимою та її продуктивність
Я.П. Цвей, Р.В. Іваніна, С.М. Сенчук
Анотація
PDF

305-311

Особливості перезимівлі рослин ячменю озимого залежно від строків сівби в умовах північного Степу України
Н.О. Завалипіч
Анотація
PDF

312-317

Землеробство

Роль чистого пару в накопиченні води і відновленні водного балансу в сівозміні
О.І. Цилюрик, М.С. Шевченко
Анотація
PDF

312-317

Вплив екологічно безпечних систем удобрення пшениці озимої на біологічну активність грунту в умовах зміни клімату
А.О. Дубицька, О.Й. Качмар, О.Л. Дубицький, О.В. Вавринович
Анотація
PDF

331-336

Тваринництво

Морфологічний склад анатомічних частин туш молодняку свиней різних генотипів
Р.Л. Сусол, В.І. Халак, Л.О. Сусол, О.В. Тацій
Анотація
PDF

337-344

Конверсія корму в приріст бичків скоростиглих і довгорослих м’ясних порід
В.С. Козир, Т.В. Шевченко
Анотація
PDF

345-349

Спрямоване формування дійного стада великої рогатої худоби півдня України за використання поліморфізму структурних генів
М.І. Гиль, Щ.І. Каратєєва, І.А. Галушко, О.Ю. Сметана, В.А. Волков, Р.О. Трибрат, І.Ю. Горбатенко
Анотація
PDF

350-360

Зв’язок біохімічних показників сироватки крові з відгодівельними і м’ясними якостями та фізико-хімічними властивостями найдовшого м’яза спини молодняку свиней великої білої породи
В.І. Халак
Анотація
PDF

361-368

Сучасні підходи у визначенні технологічних параметрів та розробці нових об’ємно-планувальних рішень реконструкції свинарських приміщень
В.М. Волощук, С.Ю. Смислов, М.О. Підтереба, О.І. Підтереба
Анотація
PDF

369-376

Економіка

Енерго-економічна ефективність систем землеробства
М.С. Шевченко, О.М. Шевченко, А.О. Кулик, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF

377-384