Зернові культури.-2018.-Том 2.-№ 1

Селекція

Характеристика тесткросів ранньостиглих ліній кукурудзи плазми Айодент в умовах північної зони Степу України
Б. В. Дзюбецький, О. В. Абельмасов
Анотація
PDF

Колекція сорго: формування, вивчення і використання зразків генофонду
І.П. Байса
Анотація
PDF

14-21

Нові кременисті лінії кукурудзи
Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова
Анотація
PDF

22-28

Насінництво

Біологічна довговічність і господарська придатність насіння зернових культур залежно від обробки та зберігання
М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва, О. Ю. Лой
Анотація
PDF

29-37

Вплив грунтового гербіциду пропоніт на схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи
С.С. Кравець, А.В. Алдошин, Н.О. Ляшенко, М.М. Бернацький
Анотація
PDF

38-43

Рослинництво

Агротехнічні заходи підвищення урожайності насіння соняшника в умовах Степу України
І. Д. Ткаліч, А.Д. Гирка, О.В. Бочевар, Ю.І. Ткаліч
Анотація
PDF

44-52

Вплив передпосівної обробки насіння на морозо- та зимостійкість пшениці озимої після різних попередників
А.В. Черенков, С.К. Грузінов, І.О. Кобос
Анотація
PDF

53-60

Вплив агротехнологічних заходів вирощування на формування надземної маси рослин ячменю ярого в умовах північного Степу України
Е.И. Мамєдова
Анотація
PDF

61-66

Ріст і розвиток рослин сучасних сортів пшениці озимої в північному Степу України
М.В. Єрашова
Анотація
PDF

67-73

Вплив гранульованого біогумусу на розвиток рослин еспарцету в літніх посівах
С.Л. Гавриш, О. О. Вінюков, О.Б. Бондарева, Г.А. Чугрій
Анотація
PDF

74-81

Ефективність використання біопрепаратів та стимуляторів росту у посівах гороху в умовах північного Степу України
С.М. Лемішко
Анотація
PDF

82-87

Ріст, розвиток і формування продуктивності пшениці озимої під впливом різних систем обробітку грунту і сівби
А.Д. Гирка, І.І. Гасанова, Т.В. Гирка, О.І. Бокун
Анотація
PDF

88-93

Строки сівби і норми висіву пшениці твердої озимої
І.І. Ярчук, Т.В. Мельник
Анотація
PDF

Оцінка показників індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи за допосівної обробки насіння та позакореневого підживлення
Ж.А. Молдован, С.І. Собчук
Анотація
PDF

101-108

Землеробство

Агрофізичні і біотичні фактори регулювання біологічної активності ґрунту в сівозміні
М.С. Шевченко, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF

109-115

Реалізація потенціалу продуктивності польових культур в умовах північного Степу України
В.І. Чабан, О.Ю. Подобед, С.П. Клявзо, А.І. Горбатенко
Анотація
PDF

116-122

Захист рослин

Інтегрований контроль бур’янів при вирощуванні пшениці озимої по чистому пару
В.М. Судак, А.І. Горбатенко, В.Л. Матюха
Анотація
PDF

123-131

Тваринництво

Напрямки розвитку молочного скотарства в Ерастівській дослідній станції
В.С. Козир
Анотація
PDF

132–136

Відгодівельні якості молодняку свиней та їх зв'язок з деякими показниками білково-ліпідного обміну
В.І. Халак
Анотація
PDF

137-143

Забійні якості свиней при різній тривалості дорощування і сухому типі годівлі
В.М. Нечмілов, Ю.В. Вдовіченко, М.Г. Повод
Анотація
PDF

144-149

Розщеплюваність сирого протеїну кормів та ефективність його використання
Г.Г. Дімчя, А.Н. Майстренко
Анотація
PDF

150-155

Результати оцінки бугаїв-плідників за поєднанням господарсько-цінних ознак у дочок
О.В. Денисюк
Анотація
PDF

156-161

Забійні та м'ясні якості свиней за дорощування у станках з різним типом гратчастої підлоги
М.Б. Шпетний, М.Г. Повод
Анотація
PDF

162-169

Маркетинг

E-mail розсилки як інструмент інтернет-маркетингу
Ю.М. Носенко, Л.М. Сінельник
Анотація
PDF

170-179

Економіка

Продуктивність та ефективність вирощувания зернових і зернобобових культур в сівозмінах короткої ротації
С.Ф. Артеменко, О.В. Ковтун
Анотація
PDF

180-193