НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України.-2014.-№6

Селекція

Ячмінь – стан виробництва, нові сорти і можливості
В.Ю. Черчель, А.В. Алдошин, О.І. Лященко
Анотація
PDF

42-47

Перспективні зразки кормового сорго
О.В. Яланський, С.М. Остапенко, Н.М. Ісаєва, В.І. Середа
Анотація
PDF

103-107

Продуктивність та особливості вирощування різних сортів пшениці озимої в умовах північного Степу
М.М. Солодушко
Анотація
PDF

112-118

Вплив індукованих енергетичних стресів на біологічну продуктивність Amaranthus retroflexus L.
О.О. Іващенко
Анотація
PDF

98-102

Насінництво

Методологія визначення і нормування якості насіння (Zea Mais L.) в Україні
М.Я. Кирпа
Анотація
PDF

15-21

Порівняльна характеристика методів оцінки якості насіння кукурудзи
М.Я. Кирпа., Ю.С. Базилєва
Анотація
PDF

52-56

Рослинництво

Пшениця озима – розвиток та селекція культури в історичному аспекті
А.В. Черенков, І.І. Гасанова, М.М. Солодушко
Анотація
PDF

3-8

Екологічне випробування сортів ярих колосових культур в північному Степу України
А.Д. Гирка
Анотація
PDF

26-32

Густота стояння рослин як фактор визначення екологічної пластичності та адаптивної здатності ранньостиглих гібридів кукурудзи
Є.І. Бєліков, Т.Г. Купріченкова, О. С. Гуманенко
Анотація
PDF

33-38

Особливості формування високопродуктивних посівів соняшнику при зміні ширини міжрядь і густоти стояння рослин
М.П. Ніценко
Анотація
PDF

47-52

Порівняльна урожайність одновидових і сумісних пізніх ярих агрофітоценозів з амарантом при вирощуванні на зелений корм в північному Степу
М.І. Дудка
Анотація
PDF

57-60

Економічна ефективність вирощування ячменю озимого залежно від строків сівби та мінерального живлення
Р.В. Бенда
Анотація
PDF

70-73

Кореляційний зв’язок між кількістю азоту в листках рослин пшениці озимої протягом вегетації та вмістом білка в зерні
І.І. Гасанова, Є.Л. Конопльова, Н.С. Пальчук
Анотація
PDF

95-97

Збирання схильних до полягання сортів гороху прямим комбайнуванням в зоні північного Степу України
Ю.Я. Сидоренко, О.В. Ільєнко, О.В. Бочевар
Анотація
PDF

107-111

Методика енергетичної оцінки ефективності технологій виробництва зерна
В.О. Компанієць, О.І. Желязков, А.О. Кулик
Анотація
PDF

118-124

Продуктивність сочевиці залежно від інокуляції насіння та системи мінерального живлення в умовах лівобережного Лісостепу
А.Д. Гирка, О.І. Лень, Л.М. Алейникова
Анотація
PDF

131-135

Врожайність гібридів кукурудзи залежно від строків сівби
В.В. Гангур, В.М. Тоцький, О.І. Лень
Анотація
PDF

138-142

Землеробство

Відтворення родючості чорноземів та продуктивність короткоротаційних сівозмін Степу залежно від системи мульчувального обробітку грунту
Є.М. Лебідь, О.І. Цилюрик
Анотація
PDF

8-14

Шкодочинність сегетально-рудеральних бур’янів
В.С. Циков, Ю.І. Ткаліч
Анотація
PDF

38-41

Продуктивність та якість зерна пшениці м'якої озимої залежно від мінерального живлення в умовах лівобережного Лісостепу України
С.М. Крамарев, Г.П. Жемела, С.М. Шакалій
Анотація
PDF

61-67

Гербіциди в посівах соняшнику з різною шириною міжрядь
Ю.І. Ткалич, І.Д. Ткалич, О.В. Бочевар
Анотація
PDF

67-69

Економічна ефективність вирощування сої та кукурудзи в сівозмінах короткої ротації
С.Ф. Артеменко, В.С. Рибка, О.В. Ковтун
Анотація
PDF

73-78

Вплив попередників на урожайність пшениці озимої в сівозмінах Степу
Л.М. Десятник, Ф.А. Льоринець, І.Є. федоренко, І.М. Ліб
Анотація
PDF

78-81

Біогенна система землеробства в аспекті розвитку відновлюваної енергетики
М.М. Тимофєєв, В.Д. Орехівський, О.А. Белицька, К.В. Солов янова
Анотація
PDF

81-87

Продуктивність гібридів кукурудзи цукрової різних груп стиглості залежно від густоти стояння рослин
О.Н. Окселенко
Анотація
PDF

87-91

Контроль забур'яненості посівів кукурудзи з використанням ґрунтових і післясходових гербіцидів
С.В. Красненков, С.В. Березовський, С.С. Носов
Анотація
PDF

91-95

Оптимізація мінерального живлення рослин ячменю ярого після різних попередників у північному Степу України
І.О. Кулик
Анотація
PDF

125-131

Вплив препарату сизам на продуктивність ячменю ярого залежно від фону живлення
О.О. Вінюков, Е.І. Мамєдова, О.Л. Сіпун, К.В. Солов’янова
Анотація
PDF

135-138

Агрохімія

Баланс мікроелементів в інтенсивних сівозмінах степової зони України
В.І. Чабан, О.Ю. Подобед
Анотація
PDF

22-25