НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Інформація про розділ

Землеробство

Випуск №Назва
2 (2022) Вплив способів обробітку ґрунту та добрив на забур’яненість ланки польової сівозміни в умовах Північного Степу України
Е. Б. Медведєв
Анотація
PDF
2 (2022) Ефективність ранніх парів на чорноземах Степу
А. І. Горбатенко, В. М. Судак, І. І. Гасанова, В. І. Чабан, В. Л. Матюха, С. С. Семенов
Анотація
PDF
2 (2022) Агрофізичні показники чорнозему звичайного залежно від способів його обробітку у Північному Степу України
Е. Б. Медведєв
Анотація
PDF
1 (2022) Інтенсивність емісії СО2 дерново-підзолистого грунту залежно від удобрення та вапнування
В. М. Польовий, Г. Ф. Ровна, Л. А. Ященко, Б. В. Гук
Анотація
PDF
1 (2022) Ефективність коротко ротаційних сівозмін при різних системах удобрення у зоні недостатнього зволоження правобережного Степу України
Ю. В. Мащенко, І. М. Семеняка, М. І. Черячукін, О. М. Григор’єва
Анотація
PDF
1 (2022) Аналіз застосування інформаційних технологій в органічному сільському господарстві
О. В. Лебідь
Анотація
PDF
№ 2 (2021) Технічна ефективність бакових сумішей гербіцидів у посівах соняшнику в умовах північного Степу України
Ю. І. Ткаліч, О. І. Цилюрик, В. І. Козечко, С. М. Шевченко, Н. В. Гончар, Ю. Н. Рудаков
Анотація
PDF
№ 2 (2021) Вплив систем обробітку грунту та удобрення із використанням побічної продукції на продуктивність пшениці озимої в Західному Поліссі України
М. Г. Фурманець, Ю. С. Фурманець
Анотація
PDF
№ 2 (2021) Ефективність дії біодеструктора на розкладення післяжнивних решток рису в технології вирощування сої (Glicine max (L)
В. В. Дудченко, О. Є. Марковська, О. В. Сидякіна
Анотація
PDF
№1 (2021) Зміна агрофізичних властивостей чорнозему звичайного під впливом обробітку ґрунту в сівозміні та на рекультивованих землях в умовах Степу України
О. І. Цилюрик, В. І. Чорна, О. О. Гаврюшенко, Л. М. Десятник
Анотація
PDF