НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Інформація про розділ

Рослинництво

Випуск №Назва
2 (2022) Результати вивчення показників продуктивності трилінійних гібридів соняшника та їхніх батьківських форм під впливом погодних умов
Н. М. Кутіщева, Л. І. Шудря, С. І. Одинець, О. В. Безсусідній, В. О. Середа
Анотація
PDF
2 (2022) Вплив біологічно активних препаратів на азотфіксацію та урожайність сої за різних рівнів мінерального живлення
О. С. Власюк, Л. С. Квасніцька
Анотація
PDF
2 (2022) Реакція перспективних сортів пшениці озимої за урожайністю на умови вирощування
Р. М. Лось, В. В. Кириленко, О. В. Гуменюк, Н. С. Дубовик
Анотація
PDF
2 (2022) Вплив азотних добрив і попередників на продуктивність пшениці озимої
В. В. Іваніна, І. М. Коротенко
Анотація
PDF
2 (2022) Ефективність використання рістрегуляторів і мікродобрив у живленні кукурудзи у Лісостепу Західному
В. Г. Молдован, Ж. А. Молдован
Анотація
PDF
2 (2022) Формування елементів структури врожаю сої
Л. А. Гарбар, Н. І. Довбаш, Н. В. Кнап, Є. О. Ткаченко
Анотація
PDF
2 (2022) Ефективність попередників при вирощуванні жита озимого (secale cerealе l.) в умовах Північного Степу України
Ю. В. Безсусідня
Анотація
PDF
2 (2022) Вплив потепління на гідротермічні показники та перезимівлю озимих зернових в умовах Присивашшя
І. В. Костиря, М. А. Остапенко, М. К. Бондаренко
Анотація
PDF
2 (2022) Ресурсоощадні елементи технології вирощування пшениці озимої як захід зерновиробництва
В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова, О. Т. Євтушенко, Т. В. Бакланова
Анотація
PDF
2 (2022) Ефективність прилипачів при використанні римсульфурону в посівах кукурудзи
Ю. І. Ткаліч, О. І. Цилюрик, В. І. Козечко
Анотація
PDF