НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Інформація про розділ

Селекція

Випуск №Назва
2 (2022) Аналіз результатів вивчення колекції пшениці м’якої озимої за ознакою стійкості до борошнистої роси
Р. С. Вискуб, О. О. Вінюков
Анотація
PDF
2 (2022) Селекція цукрово-кормових гібридів буряків, придатних для виробництва біопалива
М. О. Корнєєва
Анотація
PDF
2 (2022) Вплив пшенично-житніх транслокацій на показники якості зерна в процесі селекції пшениці м’якої озимої на Півдні України
М. А. Литвиненко, Є. А. Голуб, Я. С. Фанін
Анотація
PDF
2 (2022) Генетичні джерела стійкості пшениці м’якої озимої до бурої іржі та їх цінність в ювенільний період розвитку
Є. І. Кірчук, Є. В. Алєксєєнко
Анотація
PDF
2 (2022) Визначення екологічної пластичності та стабільності жіночих компонентів гібридів кукурудзи
В. Ю. Черчель, А. В. Алдошин, Л. М. Свініцький
Анотація
PDF
2 (2022) Оцінка вихідного матеріалу кукурудзи цукрової за основними селекційними показниками
О. Л. Гайдаш, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Л. О. Мусатова
Анотація
PDF
2 (2022) Результати оцінки гібридів кукурудзи на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Південно-Західного Лісостепу України
Л. В. Томаш, І. С. Микуляк, М. І. Лінська, Г. В. Козак
Анотація
PDF
2 (2022) Research of combining ability of mid-early maize lines
Kalina Tzoneva
Анотація
PDF
2 (2022) Оцінювання еспарцету (Оnobrychis) в розсаднику вихідного матеріалу за новими критеріями добору на початкових етапах органогенезу
С. Л. Гавриш, О. О. Вінюков, О. Б. Бондарева
Анотація
PDF
1 (2022) Визначення оптимальної гетерозисної моделі середньостиглих гібридів кукурудзи в умовах північного Степу
Ю. Ю. Купар, Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. С. Ольховик
Анотація
PDF