НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Редколегія

Черчель Владислав Юрійович

доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, директор, зав. лабораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 7,

http://orcid.org/0000-0002-0429-4961, e-mail: cherchel@instityt-zerna.com

 

Гирка Анатолій Дмитрович

доктор с.-г. наук, професор, зав. лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 3, http://orcid.org/0000-0002-2521-502Х, e-mail: adgyrka@gmail.com.

 

Адамчик Йозеф

доктор наук, професор, зав. відділу селекції і насінництва кукурудзи, Ходовля Рослин Смолице Сп. з.о.о. Група ІХОР, Польща, e-mail: adamczuk@hrsmolice.pl

 

Боденко Наталя Анатоліївна

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, зав. лаб. координації наукових досліджень та інтелектуальної власності, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 3, http://orcid.org/0000-0002-5881-4440,  e-mail: inst_zerna@ukr.net

 

Васілєв Андон Андонов

доктор, професор, Аграрний університет, кафедра фізіології рослин (Пловдів, Болгарія), http://orcid.org/000-0002-2485-1673, e-mail: andon.vasilev@abv.bg

 

Дзюбецький Борис Володимирович

доктор с.-г. наук, професор, академік, зав. відділу селекції зернових культур, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 7, http://orcid.org/0000-0003-2955-232Х, e-mail: selectdk@ukr.net

 

Зайцева Ірина Олексіївна

доктор біологічних наук, професор, кафедра фізіології та інтродукції рослин, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Україна, e-mail: irinza.ldfr@gmail.com

 

Кирпа Микола Якович

доктор с.-г. наук, професор, зав. лабораторії методів збереження та стандартизації зерна, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 6,  http://orcid.org/0000-0001-9716-7461, e-mail: tk170@ukr.net

 

 

Лавриненко Юрій Олександрович

доктор с.-г. наук, професор,  член-кореспондент, заступник директора  з наукової роботи, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Україна, h-індекс – 4,   http://orcid.org/0000-0001-9442-8793, e-mail: lavrin52@ukr.net

  

Сатарова Тетяна Миколаївна

доктор біологічних наук,  професор, зав. лабораторії біотехнології. Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 5, http://orcid.org/0000-0002-5571-1139, e-mail: satarova2008@ukr.net

 

Солодушко Микола Миколайович

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, зав. лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 5, http://orcid.org/0000-0002-6329-5227, e-mail: solodushko.nv@gmail.com

 

Ткаліч Юрій Ігорович

Доктор сільськогосподарських наук,  професор, завідувач кафедри загального землеробства та ґрунтознавства (Дніпровський державний аграрно-економічний університет). e-mail:tkalich.yu.i@dsau.dp.ua, http://orcid.org/0000-0003-2208-0163

 

Тонєв Тоньо

Герболог, кафедра рослинництва, Аграрний університет,  Болгарія (Пловдів)

 

Цилюрик Олександр Іванович 

доктор с.-г. наук, зав. кафедри рослинництва. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. e-mail: tsilurik_alexander@ukr.net, http://orcid.org/0000-0002-7479-8401

 

Чабан Володимир Ілліч

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, зав. лабораторії родючості ґрунтів. Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 2, http://orcid.org/0000-0002-4763-0689, e-mail: cvi2209@gmail.com

 

Черенков Анатолій Васильович

доктор с.-г. наук, професор, академік, зав. відділу агробіологічних ресурсів зернових та зернобобових культур, Державна установа  Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 6, http://orcid.org/0000-0003-4676-1916, e-mail: inst_zerna@ukr.net

 

Шевченко Михайло Семенович

доктор с.-г. наук,  професор, зав. відділу землеробства, Державна установа Інститут зернових культур НААН, Україна, h-індекс – 7, http://orcid.org/0000-0002-6779-0292, e-mail: inst_zerna@ukr.net

 

Янсе Лілія Аміновна

доктор біологічних наук, член-кореспондент, заступник академіка-секретаря відділу землеробства, меліорації та механізації НААН, Україна, h-індекс – 5, e-mail: liliya.pylypenko@gmail.com