НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України.-2013.-№5

Селекція

Екологічне сортовипробування ранньостиглих гібридів кукурудзи в Республіці Білорусь
Є.І. Бєліков, Т.Г. Купріченкова, Л.П. Шиманський, М.Ф. Надточаєв
Анотація
PDF

14-19

Селекція середньопізніх ФАО>400 гібридів кукурудзи (Zea maize L.) на високу адаптивну здатність та екологічну стабільність
Н.М. Федько
Анотація
PDF

26-31

Особливості селекції аналогів-відновлювачів фертильності кукурудзи М і С типів ЦЧС
Л.А. Ільченко
Анотація
PDF

39-43

Біоінформаційний аналіз геному вірусу карликової мозаїки кукурудзи для маркер-асоційованої селекції
Т.М. Сатарова, А.І. Вінніков, С.В. Хопрічкова
Анотація
PDF

89-93

Селекція кукурудзи цукрової на Синельниківській селекційно-дослідній станції
О.Є. Клімова
Анотація
PDF

98-104

Комбінаційна здатність сімей S2 і S3, виділених на базі синтетичних популяцій кукурудзи (Zea maize L.), споріднених з плазмою Айодент
Т.М. Бондарь
Анотація
PDF

117-120

Селекційна цінність подвійно-гаплоїдних ліній кукурудзи (Zea mai-ze L.) генетичної плазми Ланкастер
Е.М. Рябченко
Анотація
PDF

120-124

Насінництво

Наукове обгрунтування інноваційних промислових технологій зберігання зерна
М.Я. Кирпа
Анотація
PDF

93-98

Особливості насінництва соргових культур
А. В. Алдошин, А. Т. Самойленко, Е. М. Федоренко, Т. П. Черенкова, А.В. Яланський
Анотація
PDF

104-110

Рослинництво

Формування продуктивності вівса під впливом макро- та мікродобрив у північному Степу України
А.Д. Гирка, Т.В. Гирка, И.А. Кулик
Анотація
PDF

11-14

Продуктивність гібридів соняшнику в різні за зволоженням роки
І.Д. Ткаліч, А.Д. Гирка, О.В. Бочевар
Анотація
PDF

31-39

Сортові особливості пшениці озимої залежно від умов вирощування в зоні Степу
А.В. Черенков, С.А. Хорішко, Н.С. Пальчук, О.М. Козельський
Анотація
PDF

43-47

Якість зерна пшениці озимої в північному Степу
І.І. Гасанова, О.О. Педаш, Н.Л. Ноздріна, Є.Л. Коноплева, О.М. Козельський
Анотація
PDF

51-58

Способи підвищення зернової продуктивності гороху в північному Степу України
А.Д. Гирка, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Ільєнко, О.В. Бочевар
Анотація
PDF

57-63

Формування врожайності та якості продукції цукрової кукурудзи залежно від попередників, способів обробітку грунту та строків сівби
Ю.В. Данилова
Анотація
PDF

73-76

Сучасні тенденції кон’юнктури світового та українського ринку зерна кукурудзи
А.С. Бондаренко, Р.В. Бенда, О.Ю. Шишкіна, Ю.М. Прядко
Анотація
PDF

76-82

Ефективність мінеральних добрив при вирощуванні ячменю ярого в агроценозах північного Степу
А.Д. Гирка, В.А. Іщенко, Т.В. Гирка, О.Г. Андрейченко
Анотація
PDF

82-86

Вплив біопрепаратів на врожайність гібридів соняшнику в Степу
Ю.І. Ткаліч, М.П. Ніценко
Анотація
PDF

86-89

Урожайність гібридів кукурудзи цукрової за різних строків сівби
С.В. Маслійов
Анотація
PDF

111-114

Інкрустація насіння – важливий технологічний засіб підвищення урожайності зерна ярих колосових культур у Степу України
А.Д. Гирка, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Ільєнко, О.В. Бочевар, С.М. Остапенко
Анотація
PDF

125-130

Землеробство

Ефективність парового поля в північному Степу
Є.М. Лебідь, Л.М. Десятник, Ф.А. Льоринець, І.Є. Федоренко, І.М. Ліб
Анотація
PDF

5-6

Ефективність нульового обробітку ґрунту і прямої сівби при вирощуванні зернових культур в Степу
О.І. Цилюрик, А.І. Горбатенко, А.Г. Горобець
Анотація
PDF

6-11

Порівняльна ефективність хімічних та механічних засобів контролю-вання бур'янів у посівах кукурудзи в Степу України
О.І. Бокун
Анотація
PDF

19-22

Продуктивність по-льових культур залежно від структури посіву та рівня удобрення в сівозмінах північного Степу України
Є.М. Лебідь, Ф.А. Льоринець, Л.М. Десятник, І.Є. Федоренко
Анотація
PDF

48-50

Оптимізація площі посівів кукурудзи у Кіровоградській області на основі аналізу динаміки урожайності
І.М. Семеняка
Анотація
PDF

67-73

Агродинаміка вологоспоживання залежно від технологічних факторів землеробства степової зони
М.С. Шевченко, О.М. Шевченко, Н.В. Швець
Анотація
PDF

130-134

Агрохімія

Потенціал мінералізації чорнозему звичайного степової зони України
С.П. Клявзо, В.І. Чабан, Т.М. Шайтор, Н.В. Ковальова
Анотація
PDF

63-67

Захист рослин

Ефективність препаратів для обробки зернопродукції з метою захисту від пліснявіння та шкідників
О.А. Горщар, Г.А. Токарчук, В.І. Горщар
Анотація
PDF

114-117