НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Цілі і проблематика

Програмні цілі журналу

Головною метою видання є ознайомлення наукової спільноти з результатами досліджень у сфері сільського господарства, забезпечення чи продовження наукової дискусії за межами колективу засновника журналу з теоретичних, методичних та прикладних питань, залучення професійної частини суспільства до впровадження інноваційних напрацювань вітчизняних науковців.

Проблематика

В нашому збірнику публікуються матеріали узагальнюючого, проблемно-постановочного і методичного характеру з питань сільськогосподарської галузі, а також присвячені визначним датам в житті Інституту та ювілярам. Тут оприлюднюються результати наукових досліджень не тільки вчених Інституту, а й науковців, які працюють в інших науково-освітніх закладах.

До того ж публікуються матеріали дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата сільськогосподарських наук.

Видання розраховане на наукових працівників дослідних установ галузі сільського господарства, професорсько-викладацького персоналу, докторантів, аспірантів, фахівців, студентів, спеціалістів.