НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Обов'язки редакції і авторів

Публікаційні рішення

Редактори ґарантують, що всі рукописи, які розглядаються для публікації, підлягають рецензуванню експертами (не менше двох рецензентів, які є експертами у цій галузі). Головний редактор відповідає за вибір рукописів, які будуть опубліковані на підставі підтвердження важливості роботи для дослідників та читачів, зауважень рецензентів та юридичних вимог, що стосуються наклепу, порушення авторських прав та плаґіату. Головний редактор може надавати підтримку іншим редакторам або рецензентам у прийнятті цього рішення;

Редактор проводить оцінку публікаційної роботи в незалежності від особистих вподобань, раси, етнічного походження, релігії, громадянства чи політичної філософії автора (-ів).

Конфіденційність

Редакція та редакційний персонал не розголошують жодної інформації про отриману статтю нікому, окрім відповідного автора, рецензентів і потенційних рецензентів.

Розкриття та конфлікт інтересів

Редакція чи рецензенти не мають права використовувати неопубліковану інформацію надані в поданому на розгляд рукопису, без письмової згоди автора (-ів). Привілейована інформація або ідеї, отримані редакторами в результаті опрацювання рукопису, повинні бути конфіденційними і не будуть використовуватися для особистої вигоди або третьої сторони. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні відмовитися від перегляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків з будь-яким із авторів, компанією чи установою, пов’язаних з публікацією. У цих випадках слід звернутися за допомогою до іншого члена редакційної колеґії з проханням опрацювати рукопис.

 

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Експертний огляд (рецензування), заснований на волонтерських засадах є обов'язковим кроком у прийнятті редакційних рішень, і який в тісній співпраці з авторами допомагає у вдосконаленні їх рукописів. Редакція журналу «Зернові культури» поділяє думку багатьох стосовно того, що кожен вчений, який сумлінно ставиться до своєї наукової роботи зобов’язаний детально і ґрунтовно провести рецензування запропонованого рукопису.

Конфіденційність

Наукова стаття та інші додаткові матеріали, отримані на етапі розгляду, є конфіденційними документами та не мають права бути оприлюдненими та обговорюватися з іншими особами;

Стандарти об'єктивності

Проведення об’єктивного рецензування, з чітким формулюванням зауважень і побажань до оформлення, щоб автори могли використовувати їх для вдосконалення рукопису. Критика особистих якостей автора (-ів) є неприйнятною;

Підтвердження джерел

Рецензенти в процесі ознайомлення з рукописом повинні:

·      вказати відповідні опубліковані статті, про які автор (-и) не згадують;

·  кожне твердження, яке є спостереженням або висновком, про який повідомлялося в попередніх публікаціях, повинне супроводжуватися відповідним цитуванням;

·      повідомляти редактора про будь-яку істотну схожість або можливий плагіат між розглянутим рукописом та будь-якою раніше опублікованою науковою роботою (тези, повідомлення, стаття, дисертація) іншого автора (-ів).

Розкриття та конфлікт інтересів

Рецензент, який має конфлікт інтересів у відповідності до спільних або конкурентних претензій, з будь-яким із авторів, установою або компанією, пов’язаних з науковою статтею, повинен негайно повідомити редактора про конфлікт інтересів і відмову від рецензування запропонованого рукопису, даючи редакторові можливість і час залучити до рецензування інших експертів.

Неетична поведінка рецензентів

Редактори серйозно ставляться до поведінки рецензентів та досліджують будь-яке підтвердження порушення конфіденційності, недовіри конфлікту інтересів (як фінансового, так і нефінансового), неправильного використання конфіденційного матеріалу або затримки експертного огляду для отримання конкурентної переваги. Ствердження про серйозну неправомірну поведінку рецензента (наприклад, про плагіат) буде винесено на інституційний рівень.

Рецензенту забороняється використовувати неопублікований матеріал, у власному дослідженні без письмової згоди автора (-ів). Інформація, гіпотези, висновки отримані під час експертного огляду, залишаються конфіденційними та не використовуються для особистих досліджень.

 

Обов’язки авторів

Стандарти звітування

Під час звітування ориґінального дослідження автор (-и) повинен надати інформацію про виконану роботу (результати, висновки), а також об’єктивну дискусію її важливості. Наукова публікація повинна містити достатню кількість деталей та посилань, для сприяння іншим повторити роботу. Завідомо неправдиві або неточні заяви, будь-які шахрайські маніпуляції є неетичною і неприйнятною поведінкою;

Доступ до даних та збереження даних

Редакція може попросити автора (-ів) надати за потребою первинну документацію дослідження разом з рукописом для редакційного огляду. Зі свого боку автор (-и) повинен бути готовими надати громадськості доступ до цією інформації і принаймні упродовж 5 років після публікації зберігати її.

Оригінальність та Плагіат

Обов’язок автора переконатися, що він надає цілком ориґінальний матеріал, при написанні якого використанні рисунки, таблиці, думки, цитати інших авторів були відповідним чином позначено. Слід також надати літогляд наукових публікацій, які мали вплив на визначення тематики рукопису.

Редакція журналу «Зернові культури» залишає за собою право на застосування спеціального проґрамного забезпечення з метою виявлення ознак плаґіату в отриманій авторській статті;

Підтвердження джерел

Забезпечення з боку автора належного визнання роботи інших науковців, а також коректне і відповідне наведення посилань на публікації, які мали суттєвий вплив при визначені кінцевої тематики представленого рукопису. Автори не повинні використовувати інформацію, отриману в приватному порядку, під час надання конфіденційних послуг, тощо;

Авторство рукопису

До переліку авторів рукопису повинні бути включені особи, які відповідають критеріям авторства, у порядку від найбільшого до найменшого внеску кожного з них і зі свого боку беруть на себе публічну відповідальність за надану інформацію. Обов’язок відповідного автора забезпечити, щоб усі відповідні співавтори а також незалежні автори не включені в авторський список, затвердили остаточну версію рукопису та погодились на її подання до публікації;

Небезпеки

За умови якщо при проведенні дослідження передбачається застосування хімічних речовин (реагентів), процедур або обладнання, робота з якими може бути небезпечною, автор повинен це чітко зазначити в публікації.

Розкриття та конфлікти інтересів

Кожен автор має розкрити в поданому на розгляд рукописі будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, тлумаченні такими, що впливають на результати або їх інтерпретацію в наукової статті. За матеріальної підтримки проекту, всі фінансової джерела повинні бути розкриті.

Основні помилки в опублікованих роботах

При виявлені автором значної кількості помилок або неточностей у власному рукописі, обов’язок автора повідомити про це редакцію та співпрацювати з редактором при виправленні майбутньої публікації.

Відмова від відповідальності

Редколегія і редактор журналу «Зернові культури» не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.