НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Інформація про розділ

Рослинництво

Випуск №Назва
2 (2022) Патогенний  комплекс  та  оздоровлення  зернових агроценозів  Степу  України
М. П. Явдощенко, Т. М. Педаш, Т. В. Гирка, С. С. Семенов
Анотація
PDF
1 (2022) Вплив регуляторів росту на ріст і розвиток рослин соняшнику в північному Степу України
О. І. Цилюрик, М. Ю. Румбах, О. О. Іжболдін, О. В. Бондаренко, Н. Л. Ноздріна, Я. В. Остапчук
Анотація
PDF
1 (2022) Вплив погодних умов та сортових особливостей на формування елементів структури врожаю пшениці м’якої озимої в північному Степу
І. І. Гасанова, Н. Л. Ноздріна, М. В. Єрашова, О. О. Педаш
Анотація
PDF
1 (2022) Вплив органо-мінеральних добрив на врожайність пшениці озимої після непарових попередників в умовах зони Степу
М. М. Солодушко
Анотація
PDF
1 (2022) Енергетична ефективність вирощування гібридів кукурудзи для виробництва біогазу за використання макро- і мікродобрив
М. Б. Грабовський, К. В. Павліченко, Л. А. Козак, Л. М. Качан
Анотація
PDF
1 (2022) Ефективність біологічно-активних препаратів як елемента екологізації вирощування сої
О. С. Власюк,  Л. С. Квасніцька
Анотація
PDF
1 (2022) Вплив системи удобрення на продуктивність тритикале озимого (Тriticosecale witt.) в умовах осушуваного дерново-підзолистого ґрунту Полісся
О. І. Савчук, А. О. Мельничук, О. В. Дребот
Анотація
PDF
1 (2022) Еколого-економічна та біоенергетична оцінка технологій вирощування пшениці озимої після бобових багаторічних трав
О. П. Ткачук
Анотація
PDF
1 (2022) Особливості формування зернової продуктивності жита озимого (Secale cereal L.) залежно від азотних підживлень
Ю. В. Безсусідня
Анотація
PDF
1 (2022) Особливості росту і розвитку рослин пшениці озимої залежно від сорту, строку сівби та попередника в північному Степу України
Я. В. Астахова
Анотація
PDF