НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Інформація про розділ

Землеробство

Випуск №Назва
1 (2019) Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення на урожайність парової пшениці озимої в північному Степу України
О. І. Цилюрик
Анотація
PDF
2 (2018) Методика визначення вологості грунту: класичні помилки і об'єктивні фізичні параметри
М.С. Шевченко, Л.М. Десятник, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF
2 (2018) Вплив способів обробітку грунту і добрив на родючість грунту та урожайність сільськогосподарських культур в умовах північної частини Донецького кряжу
Е.Б. Медведєв
Анотація
PDF
2 (2018) Ефективність використання добрив у сівозміні залежно від способів основного обробітку грунту
Л.М. Десятник, М.С. Шевченко, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF
№ 1 (2018) Агрофізичні і біотичні фактори регулювання біологічної активності ґрунту в сівозміні
М.С. Шевченко, Н.В. Швець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF
№ 1 (2018) Реалізація потенціалу продуктивності польових культур в умовах північного Степу України
В.І. Чабан, О.Ю. Подобед, С.П. Клявзо, А.І. Горбатенко
Анотація
PDF
№ 2 (2017) Вологозабезпеченість та продуктивність соняшнику за мульчувального обробітку грунту
В.М. Судак
Анотація
PDF
№ 2 (2017) Вплив локального розпушування грунту на врожайність сої
В.Ф. Пащенко, Ю.М. Сиромятников
Анотація
PDF
№1 (2017) Біологізація рослинництва – основа формування сталих агробіоценозів
М.М. Тимофєєв, О.Б. Бондарева, О.О. Вінюков
Анотація
PDF
№1 (2017) Агросистемні методи регулювання вологоспоживання в агроценозах
М.С. Шевченко, Л.М. Десятник, Ф. А. Льоринець, С.М. Шевченко
Анотація
PDF