НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Рeцензування та ліцензування

Рецензування та ліцензування

Основні етапи рецензування статей в науковому журналі «Зернові культури»:

1. Метою рецензування наукових статей перед публікацією в науковому журналі «Зернові культури» є збереження і підвищення наукового рівня видання.

2. Для уникнення упередженого відношення процес рецензування наукових статей відбувається за анонімності особистих даних рецензента та автора/авторів.

3. Первина оцінка надісланих наукових матеріалів до редакції відбувається за формальних ознак статті згідно вимог редакції (Для авторів).

4. Головний редактор разом з членами редколегії визначає рецензентів для поданої роботи, які відповідальні за якісну оцінку наданих матеріалів.

5. На наступному етапі, після ретельного аналізу статті, рецензенти надають загальний висновок:

-       рекомендувати статтю до публікації;

-       доопрацювати з урахуванням зауважень та побажань;

-       не рекомендувати до опублікування.

Остаточне оформлення висновку щодо публікації статті, рецензент зобов’язаний у формулярі вказати аргументи, що вплинули на його рішення.

6. Обов’язки рецензентів при рецензуванні статей:

o  зазначити рівень актуальності представлених досліджень у публікації;

o  визначити правильність вибраних методів статистичної оцінки отриманих даних;

o  оцінити стилістику поданих матеріалів;

o  вказати на повноту та правильність зроблених висновків;

o  оформити аргументований висновок щодо можливості публікування рецензованої роботи.

7. У випадку незгоди автора (-ів) з кінцевим висновком рецензента, стаття може бути передана іншому рецензенту. Рішення якого буде остаточним, в незалежності від подальших аргументацій та пояснень автора (-ів).

8. Оформлену у відповідності з вимогами рецензію в форматі скан-копії, рецензент надсилає на електронну адресу редакції.

9. В свою чергу редакція зобов’язується направити автору (-ам), електрону копію рецензії (зі збереженням анонімності особистих даних рецензента) з висновком щодо публікування.

 

Декларація про відкритий доступ

В своїй роботі редакція наукового журналу «Зернові культури» дотримується політики відкритості, чому підтвердженням є безкоштовне і безстрокове розміщення публікованих матеріалів на веб-сторінці журналу і базах електронних каталогів і бібліотек відразу після виходу випуску. Щойно опубліковані статті доступні в повному обсязі і представлені на офіційному сайті в розділі «Поточний випуск», статті попередніх випусків в кладці «Архів».

Слід відмітити, що науковий журнал «Зернові культури» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY, це сприяє вирішенню цілого кола питань, таких як: завантаження, копіювання та ін., а також цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому науковому виданні.

 

Умови ліцензійної угоди та авторські права

Умови ліцензії: за автором (-ми) зберігається авторське право, і надають право журналу публікувати оригінальні публікації, що не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях і містять результати експериментальних і теоретичних досліджень. Всі опубліковані матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY , яка дозволяє розповсюджувати статтю з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

У випадку коли публікація прийнята до друку в журналі «Зернові культури», автор (-и) повинні підписати бланк ліцензійної угоди (Ліцензійна умова) про умови використання наукової статті в журналі та надіслати її на поштову (оригінал) або електронну адресу (inst1930@gmail.com) редакції (скан-копія).

Підписанням цієї угоди автор(-и) засвідчує, що наданий до публікації матеріал є оригінальним і не порушує авторських прав інших осіб (організацій) та не був опублікований раніше чи поданий до публікації у інші виданнях.

Автор передає редколегії журналу «Зернові культури» права на:

o  розповсюдження друкованої та електронної версії статті;

o  переклад статті на англійську, українську,  і розповсюдження друкованої та електронної версії перекладу.

Автор (-и) зберігає за собою право без узгодження з редколегією:

·      оприлюднювати результати досліджень повністю або частково з освітньою метою;

·  повністю або частково використати опублікований матеріал для написання власної дисертації, тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

 

Протидія плагіату

З метою протидії плагіату редакція ставить до відома автора (-ів) про персональну відповідальність за оригінальність (автентичність) змісту публікації, і для уникнення запозичень з інших робіт або використання результатів дослідження третіх осіб автор (-и) повинен дотримуватись етики наукового цитування.

Для уникнення плагіату в публікованих матеріалах редакція журналу «Зернові культури» здійснює наступні кроки:

  •              перевірка статті за допомогою  програмного забезпечення AntiPlagiarism.net на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело;
  •       якщо  представлена робота має ознаки плагіату, вона повертається автору.

 

Публікаційна етика

Редколегія наукового журналу «Зернові культури» дотримуються положень “Кодексу поведінки і рекомендацій щодо найкращої практики для редакторів журналів” та “Кодексу поведінки для видавців журналів” (“Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” та “Code of Conduct for Journal Publishers”), розроблених Комітетом з публікації етики (Committee on Publication Ethics (COPE)) і вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу рецензування.