НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Зернові культури.-2021.-Том 5.-№ 1

Селекція

Результати і перспективи селекції голозерних сортів вівса в умовах північного Степу України
В. П. Солодушко
Анотація
PDF

5-12

Добір посухостійких культур для південного Степу України
В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хоненко, М. І. Федорчук, О. А. Коваленко
Анотація
PDF

13-22

Огляд інноваційних розробок з наукового забезпечення селекції рослин на стійкість до хвороб та шкідників
М. В. Круть
Анотація
PDF

23-29

Насінництво

Вплив абіотичних факторів на якість насіння гібридів кукурудзи в процесі його зберігання
М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва, О. Ф. Стасів
Анотація
PDF

30-37

Особливості формування насіннєвої продуктивності кавуна звичайного в ущільнених посівах
О. Л. Семенченко О. В. Мельник В. Ф. Заверталюк О. В. Заверталюк
Анотація
PDF

38-44

Рослинництво

Формування врожайності зерна кукурудзи залежно від макро- і мікродобрив
М. І. Дудка, О. П. Якунін, О. В. Ковтун, О. В. Гладкий
Анотація
PDF

45-51

Особливості накопичення та витрат розчинних вуглеводів рослинами сортів пшениці м’якої озимої
О. М. Друмова
Анотація
PDF

52-58

Продуктивність сорго зернового при застосуванні післясходових гербіцидів
Я. В. Алєксєєв, С. С. Семенов, О. Г. Любчич, Р. Є. Грищенко, О. В. Глієва
Анотація
PDF

59-64

Вплив притертої льодової кірки на морозостійкість та виживаність рослин пшениці озимої в умовах Степу України
С. С. Ярошенко
Анотація
PDF

65-71

Вплив систем удобрення на урожайність ячменю ярого в умовах правобережного Лісостепу
Г. П. Войтова
Анотація
PDF

72-77

Вплив  бакових  сумішей  ґрунтових  гербіцидів  на  азотфіксуючі   бульбочки,  забур’яненість  посівів  і  врожайність  нуту
Р. А. Гутянський
Анотація
PDF

78-83

Вплив удобрення та вапнування на продуктивність кукурудзи на зерно в короткоротаційній сівозміні на дерново-підзолистому грунті
В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, Л. А. Ященко, Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук
Анотація
PDF

84-91

Вплив удобрення на продуктивність ріпаку озимого в умовах західного Лісостепу
О. В. Курач
Анотація
PDF

92-98

Адаптивні властивості сорту як фактор підвищення валового збору зерна пшениці озимої
Г. А. Чугрій
Анотація
PDF

99-105

Удосконалення біологізованих агроприйомів вирощування гороху в стаціонарній сівозміні
С. І. Попов, О. М. Глубокий
Анотація
PDF

106-114

Землеробство

Зміна агрофізичних властивостей чорнозему звичайного під впливом обробітку ґрунту в сівозміні та на рекультивованих землях в умовах Степу України
О. І. Цилюрик, В. І. Чорна, О. О. Гаврюшенко, Л. М. Десятник
Анотація
PDF

115-124

Адаптивна система основного обробітку грунту під гірчицю білу (sinapis alba)
В. П. Кирилюк, В. М. Кричківський, Н. В. Ковальчук
Анотація
PDF

125-131

Агрохімія

Урожайність та економічна оцінка вирощування кукурудзи на зерно за різного рівня забруднення агроекотопів полютантами
Н. І. Довбаш, І. І. Клименко, Г. В. Давидюк, Л. І. Шкарівська, М. А. Кущук
Анотація
PDF

132-137

Захист рослин

Стійкість  сучасних  гібридів  кукурудзи  до  сажкових  хвороб  в  умовах  північного  Степу  України
Т. М. Педаш, В. М. Судак, Т. В. Гирка., М. П. Явдощенко
Анотація
PDF

138-144

Видовий склад шкідливих організмів в посівах ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та системи захисту
О. В. Сніжок, Н. О. Ювчик
Анотація
PDF

145-152

Вітаємо ювілярів

Якщо працювати з натхненням – успіх гарантований
В. Ю. Черчель, Л. О. Клименко
Анотація
PDF

201-203